یک نظر

  1. 1

    شهروند

    به نظرشمااجرای بند۱۴توسط مدیرت شهری کشوروشهرمظلوم پاوه شدنی است ،مردم مشارکت می کنند؟تامادامی که بستروزیرساخت های لازم فراهم نشه ،ماهمچنان بایدشاهدخسران زیادمردم باشیم.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.