یک نظر

  1. 1

    * آسمان*پاک

    با سلام وادب ودورد خداوندبرمسول محتر م تعزیرات حکومتی برادران انتظامی آگاهی که دراستای امحا سیگار که مرگ حتمی برای نسل جوانان است خصوصا شهرمان که جایگاه خاصی دارد دررابطه اعیتاد تقدیر وتشکر می شود واحسن برزحمات ان عزیزان اقدام مثبتی انجام گرفت **

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.