8 Comments

 1. 8

  همشهری

  ببخشید هر بسته شود قصاب ها پول نداریم کیلو ۳۶هزار بخریم گران است هر کسی که استقبال از افزایش کند گناه کبیره است قصاب ها می خواهند پوست مردم را بکنند و گوشت را کیلویی ۴۰ هزار بفروشند .

  پاسخ دادن
 2. 7

  همشهری

  باورکنید مدتی اگر کسی دراین شهر خرید نکند خود مغازه دارها مجبور میشوند قیمت هارا پایین ومنصفانه عرضه کنند کسی که بربازار کنترلی ندارد وهرکس هرجوربخواهد میفروشدچون همه بههرقیمتی باشد میخواهندیک شبه راه صدساله راطی نمایند پس بباییدباتحریم بازار خود به فکر توان اقتصادی ومالیمان باشیم فقط بحث گوشت نیست همه چی دراین شهر گران میباشد

  پاسخ دادن
 3. 6

  شهروند

  این اعتراض هم توسط شورا ماست مالی می شود و در قبال آن مقداری گوشت درجه یک با قیمت فاکتور دریافت می کنند در این مملکت هر که هر چه در دست دارد آن را اموال شخصی خود می داند به خاطر همین است که میز ها آنقدر عزیز شده اند

  پاسخ دادن
 4. 5

  ناشناس

  پاوه که بی صاحب است قیمت گوشت را ۶۰ هزار تومان هم اعلام کنید کسی کاری ندارد

  پاسخ دادن
 5. 4

  شهروند

  آقلی رییس دامپزشکی،گویا شما اضافه بر مسوولیتت بر قصاب ها فشار می آورید و در همه کارهای آن ها دخالت میکنید.

  پاسخ دادن
 6. 3

  سلام

  باز باید منتظر گرانی گوشت در این شهر گران باشبم لطف کنید ان اعتراضی که م کردند را بنویس مردم توان خرید گوشت ۴۲ هزاری را ندارن چرا از شمشیر تا قازانچی گوشت فراوان است در پاوه کشتار نیست هدف گرانی و گرانی و گرانی ما حقوق بگیران والله توان این خرید نداریم

  پاسخ دادن
 7. 2

  شهروند

  شورای پاوه چرا به فکرمردم نستید آیادراین شهرکسی نیست کشتاگا را اجاره کند تا یک نفراز کرمانشاه باشد شورا کبود پول دارد این شعار بعضی آقایان شورا بود که شهرآبادکنیم چرا به فکربیکاری مردم ودرآمدآنها نستید آقای ریس دمپزشکی حقوق خوب داری اگردرپاوه گوشت نباشد شما واعضای ودیگرمسولین مشکل ندارید مقداری جهت آسیاش مردم گام بردار

  پاسخ دادن
 8. 1

  امید

  نمردیم یک نفر جلوی بی قانونی وایساد

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.