یک نظر

  1. 1

    بهمن صادقیانی

    دست مریزاد،آقای رستمی باقلم شیوای خودوازمناظروزوایای مختلف الهی،طبیعی،اجتماعی،وسیاسی به توانمندیهای منطقه اشاره نمود ه ایدوازشماهمین انتظارمی رود.سپاس

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.