یک نظر

  1. 1

    سیاوش قادری

    پرسه و سه رو خوشی خوم آراسته ی بنه ماله ی دل سوتاوی ده که م. خوای گه وره به به هشتی به رین دل شادی بکات.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.