یک نظر

  1. 1

    فارق مومنی

    درود برشما که با قلم شیوایتان اقدام به درج مطالبی واقعی درخصوص شخصیت بارز حاج ماموستا قادری نمودید . قطعا افرادی که که با ایشان ارتباط دارند تواناییهای لاینفک در وجود ایشان را احساس ودرک خواهند کرد . امیدوارم به آنجایی برسیم که قدر ومنزلت بزرگوارانی همچون ایشان را تا در میانمان هستند بیشتر بدانیم واز نزدیک بودن ومصاحبت با ایشان از نظر معنوی منتفع گردیم . ان شالله

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.