یک نظر

  1. 1

    شهروند

    . براستی که این انجمن با گزارش وزین خود بویژه در بخش عملکرد فرهنگی و بحث کار آفرینی ،گوی سبقت را از تمامی انجمن های خیریه سطح شهر ربوده است. فقط امیدوارم اعضای این انجمن مانند برخی انجمن های دیگر که در سنوات گذشته علمدار بوده و حال پا به مرحله افول گذاشته اند مغرور نشوند و فقط رضایت خداو خلق خدا را در نظر بگیرند و بس.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.