یک نظر

  1. 1

    کارمند شهرداری

    اینطور که پیداست مسول تاکسیرانی شهرداری پاوه از هر ترفندی جهت ماندگاری سرپرست شهرداری آقای میری استفاده می کنند حتی آن را رسانه ای هم مینمایند از جمله امضا گرفتن از کارمندان و ارجاع آن به شورای جدید امضا گرفتن از کارگران و دوباره ارجاع به شورا و مسولین رایزنی با گروههای مذهبی و بزرگان شهر این بار هم ترفند تشکر راننده تاکسیان و رسانه ای کردن آن جناب آقای ….. از شما بعیده نکن خدا را خوش نمیاد.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.