بخش دوم : جامعه شناختی رسانه های محلی پاوه /آسیب شناسی ارتباطات نوین و مدرن در پاوه قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » بخش دوم : جامعه شناختی رسانه های محلی پاوه /آسیب شناسی ارتباطات نوین و مدرن در پاوه

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : به مناسبت چهارمین سال ظهور پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه بر عرصه فرهنگ و ادب و هنر دیار اورامانات در یک فرایند علمی و جامعه شناختی به بررسی میزان اثربخشی رسانه ها و به ویژه سلام پاوه بر ساحت فکر و اندیشه نخبگان به منظور ترویج همبستگی جمعی توده مردم پرداختیم به همین منظور در یک نشست مطبوعاتی با سیروس امین زاده از فعالین فرهنگی و عضو گروه مطالعاتی توسعه و مدیریت علمی به بررسی رسانه های محلی و توسعه پاوه پرداختیم که در سه قسمت بصورت هفتگی در سلام پاوه درج خواهد شد. در هفته پیش بخش اول منتشر شدلینک بخش اول (http://www.salampaveh.ir/62422//)  و در این قسمت بخش دوم آن ارائه می شود

 

سیروس امین زاده

 

سلام پاوه : به نظر شما این فرایند تاریخی ظهور رسانه های محلی برای سلام پاوه چگونه می باشد ؟

بدون شک زندگی ما و هر آنچه که میدانیم به شدت تحت تاثیر رسانه هایی است که بر اثر انقلاب ارتباطی با نو آوریهای چون عکاسی و تلگراف در دهه۱۸۴۰  آغاز شد و تلفن که چندین دهه بعد پا به عرصه گذاشت و سینما در سال ۱۸۹۶بر پا گردید . اساسا دیدگاه مردم را نسبت به خود و دیگران دگرگون ساخت . ورود رادیو در دهه ۱۹۲۰د و تلویزیون در دهه ۱۹۵۰ و فن اوری ویدیویی در دهه۱۹۸۰ و اینترنت در دهه ۱۹۹۰ شیوه زندگی ما را تنها ظرف یک قرن تغیر داده است . باید تامل نمود که آیا در این گذار و انقلاب فن آوری های مدرن آیا سهم جامعه ما در ساخت اجتماعی مدرن به سان دیگر جوامع دور و نزدیک است. و یا همزمان با بهره گیری و تولد رسانه های نوین اطلاعاتی آیا جوامع سنتی شیوه ارتباطات سنتی خود را به شیوه های نوین بلا فاصله وهمگام با کشور های توسعه یافته مبدل ساخته ،وبه نسبتی قابل قبول توان بهره وری از نتایج حاصل شده از تکوین این دنیای جدید را یافته اند ، مسلما با تحقیق و پزوهشی ساده در اطراف و کنش و رفتار محیط زندگیمان جواب سوالات فوق منفی می باشد و گواه ان شیوه  استفاده از تکنولوژی در جوامع سنتی می باشد .

 

سلام پاوه : دلیل این رخداد برای جامعه پاوه و اورامانات چه می تواند باشد ؟

 

شاید یکی از دلال آن تاخیر در  تاریخ استفاده زمانی از این فن آوری نوین ارتباطی و رسانه های تصویری و چاپی  نسبت به  جوامع پیشرفته باشد . بطور مثال رادیو نزدیک به صد سال پیش به سطح زندگی عمومی مردم جهان  وارد می شود ولی در پنجاه سال بعد به پاوه می رسد و یا دیگر فن آوریهای اطلاعاتی چابی و الکترونیکی ،که جامعه ما پیشینه کهنی در استفاده عمومی از آنها را ندارد. تا چند سال اخیر و با پیشرفت در زمینه اینترنت و فضای سایبری و مجازی که مرز ها معنی سابق خود را از دست دادند قدرت استفاده از این امکانات در سطح عمومی جامعه پخش گردید و قطعا همگام با سایر نقاط محروم دنیا پاوه نیز بصورت فرمیستی و ظاهری این فضا مجازی  به سبد محصولات مورد استفاده  خانواده های ما نیزاضافه گردید. در چنین شرایطی که خلاء وجود رسانه های ارتباطی پیشین مانند رسانه های چاپی که نقش فرآوانی در مهیا نمودن فرهنگ جامعه برای پذیرش فرهنگ استفاده از رسانه های الکترونیکی در سطح عمومی نه صرفانخبگان جامعه دارند ،در بستر فرهنگ سنتی جامعه که ارتباطات چهره به چهره و سنتی نگرش غالب ارتباطی فرهنگ جامعه است رسانه های محلی ما و سلام پاوه به صورت غیر حرفه ای ظهور پیدا می کنند .

 

سلام پاوه : پس به اعتقاد شما مخاطبین رسانه های محلی در تحلیل کارکرد رسانه های محلی اورامانات باید از قیاس با رسانه های جوامع پیشرفته تر دوری کنند ؟

یقینا در هرگونه تحلیل و تفسیر هر گونه پدیده و رخداد فردی و اجتماعی باید این اختلاف و افتراق زمانی و مکانی و فرهنگی مد نظر قرار گیرد، و بدون تردید نمی توان رسانه های غیر حرفه ای و نو پای جامعه سنتی پاوه را حتی با جوامع سنتی که سابقه استفاده از رسانه های چابی را دارند مقایسه کرد .چه برسد به جوامع توسعه یافته که سابقه بهره مندی از رسانه های چابی چند صد ساله و رسانه های الکترونیکی  چندین دهه را دارند ، در سیاست تطبیقی رسان های این یک قیاس مع الفارق و خارج از موضوع تلقی میگردد . بر این اساس در تحلیل جامعه شناختی سلام پاوه نیز باید به بستر اجتماعی  و فرهنگی  زمان پیدایش آن توجه نمود ، در جامعه ای که پس از قرنها که از تولد صنعت چاب و پیدایش رسانه های چابی از واقعیت نیروی جامعه ساز آن بی بهره ماند انتظار جهش و پیشرفت در عرصه رسانه های دیداری و الکترونیکی  قرن بیستم انتظاری واقعی نمی تواند تلقی گردد. زیرا تجربه ما از رسانه ها ، راه اصلی کسب دانش در مورد جهان است و واکنش ما نسبت به این دانش بر رفتار و نگرش ما تاثیر خواهد داشت .

سلام پاوه :آقای امین زاده به اعتقاد شما رسانه های محلی می توانند باز تاب واقعیت های جامعه باشند ؟

 

 در بررسی نقش رسانه در بازتاب واقعیت های جامعه ممکن است ما این موضوع را رویکردی شناختی نسبت به ارتباطات جمعی بدانیم ، چرا که تاکید ما بر روشی است که دانش را زاییده ذهن می داند ،یعنی واقعیت ذهنی ما از جهان ساخته و پرداخته تجربه های ما از طریق رسانه ها است . بنابراین ، این واقعیت ذهنی ،پایه های تحول نگرش ها و انگیزش رفتار های ما می شود و به همین دلیل تاثیر بسیار شگرفی بر زندگی ما میگذارد . متاسفانه به جای آنکه رسانه ها کم و بیش بازتاب صحیح و دقیقی از دنیا و واقعیت بیرون باشند خود تبدیل به واقعیت شده اند که دنیای بیرون با آنها مقایسه می شود . از دیدگاه رسانه ها در بسیاری از مواقع دنیای آنها بسیار واقعی تر از دنیای واقع است.که قطعا رسانه های محلی نیز از این قاعده مثتثنی نیستند.

 

سلام پاوه : با این تلقی ذهنی درست شده توسط رسانه های محلی برای مخاطبین سنتی آیا رسالت رسانه سلام پاوه و دیگر رسانه های بومی را ساختگرای جمعی در راستای تغیر در مسیر توسعه جامعه میدانید ؟

 

ارتباطات جمعی در قالب رسانه های چاپی ،از زمان اختراع حروف چاپی و ماشین چاپ ازسوی  گوتنبرگ از ۱۴۵۶ با ما همراه است .اما از آن زمان ماهیت ار تباط جمعی یا در واقع ، ماهیت زندگی به طور کلی ،با پیدایش رسانه های الکترو نیکی در قرن بیستم تغیرات بسیار شگرف و بنیادی یافت.  اما سوال اساسی برای جامعه ما این است که سهم ما در این گسترش تغیرات اساس و بنیادین بر زندگی طی سال های گذشته در مسیر ساخت فردی ، جمعی و جامعه پویا چه میزان بوده است، و نقش و جایگاه واقعی رسانه های ساختگرا بر زندگی سنتی و هویت فرهنگی ما در مسیر رشد و تعالی بوده است . و سوال اساسی تر اینکه پیدایش و ظهور رسانه های محلی مانند سلام پاوه در چند سال اخیر و در یک جهش نا خواسته در کمرنگ کردن ارتباطات سنتی در جامعه به سوی کنش و ارتباطات رسانه ای مدرن تا ثیر گذار بوده است ، یا خیر سلام پاوه و رسانه های محلی دیگر خود سوار بر موج رسانه های برتربین الملی و جهانی نه تنها عامل تغیر نبوده اند بلکه خود قربانی تغییرات نا خواسته نیز گشته اند.

 

سلام پاوه : به موضوع نقش رسانه ها در ترویج همبستگی جمعی اشاره نمودید، در این راستا رسانه های محلی در تحلیل شما چه جایگاهی دارند ؟

بدون شک ترویج همبستگی ملی از رسالت های اولیه رسانه ها در قالب رکن اصلی ساخت هر جامعه ای هستند. و در این راه رسانه های نوظهور محلی ناگزیر به ایفای نقش در دنیای مجازی کنونی در قالب یک نهاد آموزش تاثیر گذار هستند، همانگونه که محسوس است امروزه آموزش از طریق الگو برداری از خانواده و مدرسه به میان اجتماع از طریق ارتباطات مجازی و مدرن وکنش های جمعی توسط نخبگان و توده مردم کشیده شده است ،اما رسانه های محلی در این تبادل علم و اطلاعات از نخبگان به توده مردم در چه سطحی هستند، میزان کنش های جمعی در سطح عمومی جامعه معیار خوبی برای تایید یا رد هر ادعایی در این زمینه می تواند باشد. کنش جمعی به منزله رعایت اخلاق اجتماعی در پی کسب منافع عمومی به جای منافع شخصی در رفتار و نگرش شهروندان پاوه و اورامانات می تواند، معیار محک زدن نقش رسانه های محلی در ترویج همبستگی جمعی توسعه نگر باشد.

 

سلام پاوه : به نخبگان جامعه اشاره ای داشتید رسانه  هایی که در حد فاصل توده با نخبه جامعه قرار دارند و آیا توانسته اند فاصله نخبه و توده را در ارسال پیام رعایت کنند ؟

 

بطور کلی رسانه ها بعنوان میانجی بین نخبگان و توده مردم نقش نهادی آموزشی بسیار موفق را امروزه بازی می کنند چرا که در جوامع سنتی عدم اعتماد توده مردم به نخبگان و سر آمدان جامعه همواره موجب جدایی نخبگان از بدنه اصلی اجتماع یعنی توده مردم و در نتیجه محرومیت عمومی از دانش و بینش ساختگرای اجتماعی نخبگان میگردد .و این جدایی و افتراق در بلند مدت همبستگی جمعی را دچار خدشه می کند، و در این شرایط است که نقش رسانه های ارتباط جمعی در جامعه پررنگتر میگردد.

 

سلام پاوه : آیا ارتباطات به شیوه سنتی توانایی ممانعت از این واگرایی اجتماعی را دارد؟

 

در سطح جزئی از روابط ارتباطات سنتی و چهره به چهره می تواند به اعتماد سازی نخبگان در نزد توده مردم کمک نمایداما نیاز به ارتباطات مدرن در این زمینه یعنی نقش رسانه ها احساس میگردد، که با حفظ فاصله بین نخبه و توده جامعه در انتقال پیام و محتوی به ترویج دانش و علم نخبگان به توده مردم از طریق آموزش و فرهنگ سازی و کمک به کار بردی نمودن علوم نوین در سطح عمومی جامعه، به ترویج همبستگی اجتماعی کمک کنند و زمینه تغیر و تحول نو را مهیا نمایند، یا خیر با رعایت نکردن فاصله بین نخبه و توده بسان مین و تله های انفجاری  باعث از هم گسستگی همبستگی جمعی گردند .

 

سلام پاوه : نقش رسانه های محلی و سلام پاوه در اعتماد سازی بین نخبگان جامعه با عموم مردم محلی چگونه است ؟

 

 در مورد رسانه های محلی ما در نبود زیر ساخت های فرهنگی  قوی ارتباطات نوین و مدرن باید گفت، که در اعتماد سازی بین نخبگان و توده جامعه نه ارتباطات سنتی کار ساز بوده است نه توانمندی ارتباطات نوین در سطح جامعه مانند رسانه های محلی،گواه این ادعا سطح تحلیلی و نقد های مخاطبین سلام پاوه و رسانه های دیگر محلی بر متن ها و محتوی ارائه شده  توسط نخبگان در رسانه ها می باشد ،که بیشتر شخصیت نویسندگان و نخبگان را هدف قرار داده تا تحلیل متن و محتوی که بدون شک این کاستی و نقیصه هم متوجه رسانه است و هم متوجه مخاطبین رسانه های محلی،بطوری که این روند در بلند مدت موجب جدایی بیشتر نخبگان از متن جامعه می باشد و پیآمد آن محرومیت بستر عمومی جامعه از دانش و علم ساختگرا و توسعه نگر اجنتماعی، و در نهایت منجر به  کم ارزش شدن نقش رسانه های محلی در فرهنگ سازی و ترویج همبستگی جمعی میگردد.

 

سلام پاوه :جناب امین زاده حضرتعالی در سخنانتان به مخاطب سازی توسط رسانه ها ی محلی اشاره نمودید و اینکه در تحلیل جامعه شناختی رسانه های ارتباطی جمعی، باید به مطالعه مخاطبین و اثرات رسانه بر مخاطبین نیز توجه گردد .مخاطبین رسانه های بومی و محلی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

 

همانگونه در اوایل مصاحبه عرض کردم در تحلیل جامعه شناختی بدنبال ارزش گذاری اخلاقی یعنی خوب و بد یا خیر و شر بودن رسانه ها برای جامعه  نیستیم . پس مخاطبین را به مخاطب خوب و بد تقسیم بندی نمی کنیم، بلکه در پی آنیم که به میزان تاثیر رسانه در شهروند سازی به عنوان شهروند سوژگی انسان معاصر در جامعه ما یعنی شهرستان پاوه بپردازیم، قطعا شهروند مسئولیت پذیر مد نظر رسانه های مدرن از مشخصه عاملیت و فاعلیت در سطح کنش های فردی و جمعی در اجتماع بر خوردار است .خوب در یک نگرش سطحی به بازخورد پیام رسانه ها  واکنش مخاطبین به اقناع گری و پرتو افکنی رسانه های محلی به این برداشت می رسیم که رسانه های محلی در قدرت اقناع گری مخاطبین  و ایجاد تغیر رفتاری و نگرشی مخاطبین خود موثرنبوده اند، و بصورت خلاصه بگویم از به فعلیت رساندن توان بالقوه مخاطب سازی رسانه ها ی محلی و ایجاد بستر ظهور مخاطبین فعال نه منفعل نا موفق بوده اند، گواه این ادعا واکنش افراد به پیام رسانه ها در قالب مطالب و کامنت های افراد ناشناس یا با اسامی جعلی بر اثر عدم توانایی در ظهور  فاعلیت و عاملیت شهروندی  ناشی از فقر قابلیتی و ماهیتی مو جود در بستر جامعه می باشد .

 

این گفتگو ادامه دارد…

کانال تلگرام سایت خبری سلام پاوه

  1. دانشجو

    سلام خدمت دوستان بنده معتقدم هرکس در رشته تحصیلی خودش نظر بدهد بهتر است تربیت بدنی درورزش وجامعه شناسی در مساییل تحلیلی متشکرم

  2. کیوان

    جناب آقای صالحی لطفاً در ارائه، درج مطالب و دعوت افراد دقت فرمائید.لطفاً بخش اول و بخش دوم را مطالعه فرمائید و در چند سطر نتیجه گیری را اعلام فرمائید. جناب امین زاده بزرگوار و مورد احترام هستند ولی اظهار نظر تخصصی و کارشناسی در این موضوع کار ایشان نیست.

  3. احمد

    «جامعه شناختی رسانه» کاربرد نادرست «جامعه شناسی رسانه» است. لطفا اصلاح کنید

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |