قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » نشست خوانش و بررسی” نمەنمە کەی ئەکاتە باران” نخستین اثر کیهان عزیزی برگزار شد/ عکس

به گزارش سلام پاوه : نشست خوانش و بررسی مجموعە شعر ” نمەنمە کەی ئەکاتە باران” نخستین اثر شعری منتشرشدە از نویسنده شهرستان پاوه کیهان عزیزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سلام پاوه : عصر روز چهارشنبە ۲۵ مردادماە، نشست خوانش و بررسی مجموعە شعر “نمەنمە کەی ئەکاتە باران” کیهان عزیزی در محل دفتر مرکزی موسسەی قلم معاصر کرد برگزار شد.نشست کتاب کیهان عزیزی

در این نشست کە جمع کثیری از اهالی فرهنگ و هنر، فعالین شهری، عضو شورای شهر و شهردار منتخب و مدیر سایت خبری نوریاو حضور داشتند،

در ابتدا داود غفاری عضو هیئت مدیرە قلم معاصر کرد ضمن خوش آمد گویی به مهمانان به تشریح ، شمەای از فعالیتهای یکسالەی مؤسسە قلم معاصر کورد پرداخت .

وی سپس به دلایل تعویق نشست خوانش و بررسی اثر شعر کیهان عزیزی پرداخت و گفت : بە علت همزمانی افتتاح خانە دف هەورامان و افتتاح دبیرخانەی جشنوارەی شعر هەورامان و متعاقب آن آیین بزرگداشت پیر آواز هەورامان (استاد حەمەحسین کیمنەایی) در پاوە، و با هدف شرکت فعال مؤسسە در آیینهای افتتاح مذکور این نشست  از ۱۸مردادماە بە ۲۵ مردادماە، به تعویق افتاد .

غفاری با انتقاد از مدیر ارشاد اسلامی پاوه بدلیل عدم دعوت از اعضای موسسه افزود : متاسفانە از جانب برگزارکنندگان و بویژە مدیر ادارەی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، نەتنها دعوتی از مؤسسە و اعضایش بە عمل نیامد، بلکە تلاش هیئت مدیرەی مؤسسەی قلم معاصر کرد جهت حضور در آیینهای فوق و قرائت پیام تبریک آن با بی‌میلی برگزارکنندەگان و مدیر ادارەی ارشاد شهرستان مواجە شد.

این عضو هیئت مدیره موسسه قلم معاصر کرد ضمن اعتراض بە چنین رویەای، رویکرد تنگ نظرانە و سلیقەای برخی از اصحاب فرهنگ و هنر و مدیر ادارەی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان را بە منظور بە حاشیە راندن و مسکوت گذاشتن فعالیتهای مؤسسەی قلم معاصر کرد پاوە، عجیب و در عین حال غیرقابل تحمل وصف کرد.

وی خاطر نشان کرد در صورت ادامەی این روند مؤسسە رو بە مسئولین فرهنگی شهرستان و افکار عمومی، ناگزیر بە روشنگری خواهد شد.

 

غفاری همچنین یاداور شد کە موسسە با تنظیم پیام تبریکی در نظر داشت از نزدیک و در این آیین، آغاز فعالیت خانە دف هەورامان، موسسەی نسیم فرهنگ هەورامان و دبیرخانەی جشنوارەی شعر هەورامان را تبریک گفتە و توفیق در امور فرهنگی هنری را برای آنان آرزو کند اما متاسفانە پاسخ مناسبی از طرف برگزارکنندگان و بویژە مدیریت اداره ارشاد شهرستان دریافت نکرد. و این در حالی بود کە بیشتر مؤسسات فرهنگی هنری منطقە و شمار کثیری از شخصیتهای فرهنگی هنری هەورامان بە این آیینها دعوت شدە بودند و مدیر ادارەکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز شرف حضور در آیینها را داشت.نشست کتاب کیهان عزیزی

 

این عضو هیئت مدیرەی قلم معاصر کرد در ادامە ضمن پوزش از مهمانان بە علت فضای محدود و نامناسب دفتر مؤسسە، خاطرنشان کرد کە موسسە در تلاش بود کە این نشست در فضایی بهتر و با مهمانانی بیشتر از شهرستان و شهرهای همجوار و صاحب‌نظران و منتقدین در سالن مجتمع فرهنگی هنری برگزار شود اما متاسفانە باز پاسخی مناسب و بە موقع از جانب رئیس ادارەی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دریافت نکرد.

 

داود غفاری در خاتمە ضمن عرض خوش‌آمدگویی بە حضار و بویژە آقایان دکتر برهان ولدبیگی و حیدر اسلامی‌نیا، انتخاب شایستەی دکتر ولدبیگی از جانب شورای اسلامی شهر بە عنوان شهردار را حسن انتخاب خواندە و ضمن تبریک این انتخاب ابراز امیدواری کرد کە این انتخاب، نقطە عطف همکاری خوب و نگاە نوین خدمتگزاری توسعەی شهری پاوە در تمامی ضمینەها باشد.

در ادامەی بخش نخست، دکتر برهان ولدبیگی، طی سخنان کوتاهی، ضمن تبریک و تشکر از مؤسسە بە جهت برگزاری این نشست، چاپ مجموعەی شعری نمەنمە کەی ئەکاتە باران را بە آقای کیهان عزیزی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد کە نشست در خوانش و بررسی این مجموعە توانمند ظاهر شود.

 

وی با اشارە بە روند نوین شورای اسلامی شهر در انتخاب شهردار از طریق فراخوان، تمایل حضورخود در این عرصە را در راستای وظیفەی شهروندی خود دانستە و حسن نیت و انتخاب خود از جانب شورای اسلامی شهر را، بە عنوان گامی مهم در جهت رویکرد نوین شورای شهر بە شهر و شهرنشینی بە شورا تبریک گفتە و ابراز امیدواری کرد کە هم شورای شهر و هم شهردار جدید با اتکا بە توانمندیهای نخبگان، در انجام امور مربوط بە شهر و خدمات‌رسانی بە مردم، توسعە و آبادانی شهر، موفق شوند.

نشست کتاب کیهان عزیزی
در بخش دوم نشست کە بە خوانش و بررسی مجموعەی شعری کیهان عزیزی اختصاص داشت، ابتدا نعمت رحمانی عضو هیئت مؤسس قلم معاصر کرد، با معرفی کوتاهی از زندگی و شخصیت فرهنگی کیهان عزیزی، با اشارە بە شمەای از فعالیتهای فرهنگی ادبی و آثار نگاشتە شدەی وی در ضمینەهای فرهنگی ادبی، فلسفی و انتقادی، بخشی از آثار غیر شعری و مقالات و فعالیت های روزنامه نگاری آقای عزیزی به خصوص چاپ و انتشار مجله ” ئاوەز” توسط وی و دوستانش در دانشگاە تبریز را برشمرد.

رحمانی در ادامە با تحلیل حوزەی کاری فعالیتهای کیهان عزیزی در بستر اندیشە اش و شکل گیری و آفرینش شعری، انعکاس و تاثیر حوادث و فاجعه های دردناک تاریخ معاصرکرد مانند کشتارهای جمعی و ژنوساید، انفال، حلبچه و…در خلق شعر، هژمونی اندیشه ملی و میهنی مدرن و به دور از دلبستگی های عشیره ای و تعصب بر فضای فکری شعر، برجسته نمودن زبان اعتراض شاعر در انتقاد به فضای فکری سنتی حاکم بر جامعه با زبان هنری و ادبی، تحلیل و تفسیر دغدغه های اجتماعی و فکری شاعر و عصیان و سرکشی او به سلطه فضای سنتی و دگماتیک در جامعه و آرزوی توسعه بستر مدرنیته و پیامدهای آن در جامعه، هژمونی مودرنیته و اندیشه فلسفی و فیلسوفان برجسته مانند دکارت، کانت و لایب نیتس و نیچه و …بر فضای کلی شعر، فعال بودن و موضع گیری فکری و اجتماعی قاطع شاعر در زمینه حقوق زنان، کودکان و زیست محیطی، دفاع از قشرهای آسیب پذیر و کارگران، هژمونی فضای دمکراتیک و فرا ایدئولوژیک در بستر کلی شعر را از خصوصیات جوهری این شخصیت دانستە و خلق مجموعەی شعری “نمەنمە کەی ئەکاتە باران، عزیزی را از اتفاقات نادر آثار ادبی هەورامان دانستە و خاطرنشان کردند کە شاعر در این مجموعە چە بە لحاظ محتوایی و چە بە لحاظ زبان شعری، موفق ظاهر شدە و این مجموعە را تبلور اندیشەی مدرن انسانی و میهنی و روح دمکراتیک و مدرن عزیزی دانست.

جهانگیر محمودویسی طی مقالەای انتقادی بە مجموعەی ” نمەنمە….” نخست با اشارە بە دو روش رایج نقد از منظر عمومی و نقد از منظر خصوصی، وضعیت بحرانی و تراژیک منطقەای را یادآور شد و عنوان کرد کە طبیعی است کە مجموعەی شعری کە در این بستر خلق می‌شود، حاوی روح سرکش و انتقادی شاعر آگاە و منعکس کنندەی دردها، رنجها و آوارگی و فقر و ستمها باشد.

 

وی افزود: گرچە این اثر تاحدودی نتوانستە در کلیت خود بە طور اساسی رگەهای ساختاری و سنتها و آداب‌ و رسوم جامعە را زدە، با این حال بە ظرافت و زیبایی‌شناسانە، قادر بودە بە روشی دیالکتیک یا انتقادی، بر بسیاری از مدلولها و معلولهایی چون پند و اندرز، حسرت، تنهایی، صبر و سکوت و … بتازد کە این خود مایەی نوین شعری مدرن وی بودە کە از سبک و سیاق شعر فرمیک و کلاسیک کردی فاصلەها گرفتە و سبکی نوین خلق کند.

 

محمود ویسی گفت : دوست‌داشتن سرزمین شاعر را بە اندیشەی “هگل”ی سوق دادە و راە رهایی را با بوسە”ماچ” بە اوج “فویرباخ” رهنمون می‌شود. و آنگاە کە آزادی را بە ارمغان می‌آورد، آزادیش همانا تثبیت آسایش، امنیت، رفع تبعیض و فقر و گرسنگی و فسادسیاسی، نقد ایدوئولوژی، شعرش را فرا می‌گیرد و انسانی‌تر، بە میدان می‌آید. و درست همین جاست کە شعر این مجموعە نمود واقعی مردمان و رنجدیدگان و … ، پیدا می‌کند.


در بخش دیگری از این نشست، آرام کیخسروی بە بحث پیرامون شعر کردی منطقەی هەورامان پرداخت و گفت: امروزه با نگاهی اجمالی بە منطقه هورامان می توانیم شاعران این منطقه را بە دو دستە تقسم کرد:۱-شاعرانی کە بە شدت دارای نگاه رومانتیستی هستند؛بە طوریکە بە نظر می رسد از واقع و از تحولات کە در جهان پیرامون میگذرد غافل میباشند.۲_در مقابل شاعرانی نیز در این دیار هستند که برخلاف گروە اول نگاهشان صرفا نگاهی رومانتیستی نیست و نسبت بە تحولات و کنشها و وضعیت موجود دارای موضع و نگاهی منتقدانە هستند. کە در این میان کتاب نمەنمە کەی ئەکاتە باران نوشتە کیهان عزیزی را میتوان در این گروە دستەبندی کرد.

وی  با ابراز امیدوری به تداوم و گسترش روند و نگرش در منطقە به بحث کتاب پرداخت و گفت : کتاب نمەنمە کەی ئەکاتە باران را حاوی مفاهیم و دغدغەهایی دانست کە انسان امروز با آنان بە شیوه های مختلف دست و پنجە نرم میکند و کیهان عزیزی میکوشد تا این دغدغه هارا(میهن، زنان، کودکان،و….) با نگاهی انتقادی مورد واکاوی و کنکاش قرار دهد،کە در این میان بە طور خلاصە نگاە شاعر بە میهن را مورد ارزیابی قرار داد.

کیخسروی در پایان نگاه انتقادی و منتقدانەی شاعر را تحسین و این نگاە را ضرورت امروزین جامعه کوردی بە خصوص منطقەی هەورامان قلمداد کرد.

در بخش دیگری از نشست دکتر سعدی حاجی، نگارندەی مقدمەی مجموعەی “نمەنمە کەی ئەکاتە باران” طی سخنان کوتاهی با تشکر از تشکیل این نشست، اظهار داشت کە تلقی کلی خود را در مقدمه‌ای کە بر مجموعەشعر “نمە‌نمە… ” نوشته و بحث فنی‌تر دربارهٔ فرم اشعار را بعدا در یک مقالهٔ جداگانه خواهد نوشت.

دکتر حاجی افزود: که شعر کیهان عزیزی با دوری از دو آسیب رایج شعر کوردی برجستگی خود را تضمین کرده است؛ اول این مجموعه هم با فاصله‌گذاری از سنت کلاسیک شعر کوردی و پرهیز از تکرار سنتهای فرسودهٔ زیبایی‌شناختی، خود را از اسارت بیهوده سنتها رهانده و دوم  هم با برخورداری از زبان و بیانی روشن از افتادن به ورطهٔ نوع شعری که گویی با زبان یأجوج و مأجوج سخن می‌گوید در امان مانده است.

یکی دیگر از منتقدین این اثر بلال امینی بود که ضمن تشکر از صاحب اثر، اظهار داشت ما در خوانش شعر “نمەنمە کەی ئەکاتە باران” کاک کیهان با دو خوانش مواجه هستیم: یک خوانش از محتوا و مضمون شعر و دوم اینکە این محتوا و مضمون بە چە طریق و فرمی بیان می‌شود.

وی ادامە داد کە بە نظر می‌رسد بیشتر دوستان بە خوانش محتوایی مجموعە پرداختند و از خوانش فرمیک اثر گذشتند، حال آن کە بیشتر می‌بایست، تاکیدشان بر فرم و زوایای زبان شعری مجموعە می‌بود.

بلال امینی با اشارە بە موسیقی درونی و بیرونی اشعار، افزود اکثر اشعار (بجز چند قطعە) در قالب شعر سپید سرودە شدەاند و معلوم است کە در شعر سپید با توجە بە نبود وزن و قافیە، هارمونی صوتی و نزدیکی آوایی واژەهای مجاور اهمیت پیدا می‌کند کە متاسفانە شاعر در بیشتر مواقع، از این امر مهم غافل ماندە است.

وی همچنین با اشارە بەدایرەی واژگانی شاعر در این مجموعە گفت: شاعر خود را محدود بە گویش خاصی نکردە و بنا بە ضرورت شعری و بازی زبانی از تمامی گویشهای زبان کردی استفادە کردە کە این کار بە لحاظ استراتژی زبانی درست است.

در بخش دیگری از این نشست، خوانش کوتاە اما زیبا و جالب شاعرە و نویسندەی جوان و خوش ذوق کرد شهر هەورامان تخت خانم آمنە رحیمی (ژوان) از مجموعە (نمەنمە…) بود کە توسط صباح جبـاری قرائت شد.

ژوان در این خوانش بە شیوەای زیبا و با زبانی گویا، عمق اندیشە و نگاە شاعر مجموعەی ” نمەنمە…” را کە در قالب زبانی شیوا سرودە شدە است، بە تصویر کشیدە بود. متاسفانە ژوان بە علت کسالت و بیماری قادر بە حضور در نشست نشد.

در میانەی نشست، آقایان پرویز بابایی، احسن رشیدی و خانم زیور فتحی بە دکلمەی اشعاری از مجموعەی “نمەنمە کەی ئەکاتە باران” پرداختند کە مورد استقبال حضار قرار گرفت.

در ادامە، هریک از فعالان فرهنگی هنری، آقایان سیروس امین‌زادە مدیر گروە مطالعاتی کتابخانەی عمومی پاوە، محمدرشید امینی، شاعر و نویسندە، هادی سپنجی شاعر، معصوم صفیعی هنرمند و کارگردان، سرور محمدی نویسندە، قهرمان کریمی نویسندە و وکیل پایەیک دادگستری، کاروان عثمان خیات نویسندە و پژوهشگر و دانشجوی ارشد ادبیات دانشگاە تهران اهل اقلیم کردستان، نادر نقشبندی شاعر و نویسندە، طی سخنان کوتاهی ضمن تبریک بە کیهان عزیزی بە خاطر چاپ و انتشار مجموعەی شعریش، اظهار امیدواری کردند کە در چاپ و انتشار دیگر آثارش موفق باشد. آنها همچنین حضور فعال قلم معاصر در عرصەی فرهنگ و ادبیات کردی و روح انتقادی و اندیشەگر آن را در منطقەی هەورامان، از ضروریات دانستند.

در ادامە، داود غفاری(مجری)، در مبحث کوتاهی ضمن جمع‌بندی مباحث با اشارە بە چند وجەبودن شخصیت فرهنگی نویسندەی ” نمەنمە کەی ئەکاتە باران” بویژە نوع نگاە و اندیشەی فلسفی، دیدگاە انتقادی روشنگرانە و منتقد ادبی بودن و …، اظهار داشت بە نظر می‌رسد کە مجموعەی “نمەنمە کەی ئەکاتە باران” کیهان عزیزی شالودەی نگاە و نگرش وی بە خود و جهان پیرامونیش باشد.

غفاری در ادامە افزود: کە فراموش نکنیم کە کیهان عزیزی از منتقدین نادر نقد ادبی کردستان، بە ویژە خطەی هەورامان می‌باشد.

وی با اشارە بە این‌کە اگر ما در ضمینەی نقد ادبی هەورامان مثلثی قائل باشیم، بدون شک می‌توان جدیت و تلاش و قدرت انتقادی عزیزی را بە حدی دانست کە کیهان عزیزی بە تنهایی گوشەای از آن مثلث ‌باشد. مثلثی کە گوشەی دوم آن عادل محمدپور و گوشەی آخری را بسیاری دیگر شامل می‌شود. بنابراین اگر این را بپذیریم باید دانست کە کیهان عزیزی در انتخاب نوع نوشتن شعر و بازی زبانی آن آگاهانە عمل کردە است. البتە این هرگز بە معنای آن نیست کە این مجموعە، مصون از اشتباە، آسیبها و انتقادات ادبی باشد.

غفاری فرم و محتوا را ابزار ضروری شعر امروزین برشمرد و اوج هنر و زیبایی “نمەنمە…” را بخش دوم مجموعە دانست. آنجا کە شاعر تنها و تنها خودش است و در نوع سرودن و تکنیک و بازی زبانی بە هیچ شاعر دیگری شبیە نیست.

وی ابراز امیدواری کرد کە در آیندەای نە چندان دور، فرصتی دست دهد کە این مجموعە مورد نقد و بررسی دقیق قرار گیرد.

 

پایان بخش این نشست سخنان کوتاە کیهان عزیزی بود کە ضمن سلام و عرض خیرمقدم بە حضار و بە ویژە مهمانان، بە نسبت تدارک این نشست، نهایت تقدیر و تشکر خود را از مؤسسە ابراز داشت. در خاتمە تلاش و جدّیت دوستان را در خصوص خوانش و بررسی مجموعە اشعارش ستودنی وصف کرد.

 

عزیزی در ادامە گفت شاعر نه می‌تواند در مورد اشعار خود صحبت کند و نه درست است اشعار و افکار خود را شرح دهد. اما بطور کلی می‌توان ‌گفت کلمات در نثر به واقعیت بر می گردند اما در شعر کلمات به اشیا ارجاع داده می‌شوند و این بحثی است که نظریه پردازان نقد خواننده محور، به آن اذعان دارند. اما اشعار این مجموعه بجز این باید به مفاهیم هم ارجاع داده شوند.

وی در ادامه گفت در ابتدا و تحت‌تاثیر کتب درسی فکر می‌کردم مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، زیبایی، حقیت و ده‌ها مفاهیم سیاسی و اجتماعی و اخلاقی دیگر مطلقند، اما با مطالعه دریافتم که این مفاهیم نه تنها مطلق نیستند بلکه یکسره نسبی هستند. با خواندن بیشتر فلسفه و و مکاتب فلسفی به این دریافت رسیدم که این مفاهیم در شناخت و در حوزه‌ی معرفت‌شناسی ما نسبی هستند، اما در ذهن و عالم ذهنی باید مطلق باشند. این نوع افکار سایه‌ی سنگینی بر این اشعار دارند؛ به همین خاطر این مجموعه در حوزه‌ی محتوا بیشتر دلالت محور است تا معنا محور.

و در آخر خانم شب‌بو علیمحمدی شاعرە و همسر آقای کیهان عزیزی بە نیابت از خود و مؤسسەی قلم معاصر کرد با تقدیم دستە‌گلی زیبا، از سرایندەی “نمەنمە کەی ئەکاتە باران” تقدیر کرد کە مورد استقبال حضار قرار گرفت.

گفتنی است مجموعەی “نمەنمە کەی ئەکاتە باران” بخشی از اشعار کردی(سورانی) شاعر، نویسندە و منتقد کرد منطقەی هەورامان کیهان عزیزی است کە در قالب نوین و با زبانی زیبا و روان و روحی انتقادی سرودە شدەاند. این مجموعەی شعری در کتابفروشیهای سطح شهر پاوە، و دیگر شهرهای ماطق کردنشین در دسترس خوانندگان و علاقمندان می‌باشد.

 

نشست کتاب کیهان عزیزی

 

 

نشست کتاب کیهان عزیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست کتاب کیهان عزیزی

 

 

 

 1. برهان لهونی

  سلام واحترام
  بەڕێز مامۆسا کیهانی هێژا!!! بەش بە وێم دەسوەشی ومانێ نەبیەیتا کەروو!!!؛
  داخەم مەشۆ بە بۆنەو سەفری دوریمۆ جە بەشداری مراسمەکەی ودید٘ارووئاگر مامۆسا هێژایا محروم بییا؛
  ئەگەرچی پابۆنەوە تەلەفونی سپاس و مەعزووریەتوو وێم عەرزوو مامۆسا بابایی ومامۆسا رەحمانیچ کەرد؛ با ئیسە کە گوزارێشە کەو سلام پاوەیچما وانانۆ بە شانازیوە : هەمتەر دەس وەشی ئاگر شاعێر،نووسەروهونەرمەند و… زانا وەشەویسە بەشداری کەرەکا وهەرپاسە سپاسی تایبەتوو مامۆسا هێژاکاو موئەسێسەو قەڵەموو …کوردیچ کەرمێ پەی چالاکیە بەکەڵکە فرهەنگی وئەدەبی …کاشا
  بەڕێزگیان:بە پەیلوایو من وەختێ جە موناسێبەتێ ئەچامنەنە نزیکەو بیس وەشەویسا بەزانایی سوخەنڕانی ونەقدوو بەڕڕەسی کەرا ئێتر مشیۆ ئومێد٘ەواربیمێ؛! کە: “نمەنمە” کە
  خەریکا بۆ بە “نەرمە واران” و نەرمەوارانیچ پێسە “تاوێ”نیاکە تن وارۆ وزویچ بڕیۆوە نرمە واران بە ئارام وارۆ وەڵاتی سێر ئاوو کەرۆ ودێریچ بڕیۆوە ولافاویچ هۆر مەیێزنۆ تاخاکەکەیچما شۆرۆو بەرۆیچش
  یاخود٘ا سڵامەت ،بەردەوامێ بیدێ ومەندێ جە عافیەتەنە !!!!!

 2. معلم

  باسلام به آقای عزیزی تبریک وتشکیلات قلم خسته

  نباشید میگویم وامیدوارم فعالیت خود را به جد ادامه دهند اما درقالب روز-نه افکار قرن نوزده وبیست بطوری که بااعتقادات مردم همخوانی داشته یاشد در ضمن برخورد آقای عزیزی در بیمه قابل تحسین است

 3. شاهو رستگاری

  با آرزوی توفیق روزافزون برای کاک کیهان..

 4. سوره هه راله

  تبریک آقای عزیزی
  به امید توفیق روز افزون

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |