یک نظر

 1. 1

  نکته سنج

  از بانیان وبرگزار کنندگان این انجمن نهایت تشکر وقدردانی را دایم اما سه نکته قابل تامل است
  ۱- جناب رئوفی بی شک دنیای ورزشی جدای از هر گونه سیاسی بازی وادبیات بازی است مجری برنامه های ورزشی باید بتواند مشکلات را نمایان سازد نه تبیلغ شعر ونثر ادبیات
  ۲- گزارش کار ریاست محترم اداره ورزش وجوانان بسیار ضعیف وابتدا وانتهای مشخصی نداشت پراکنده گویی او باعث خستگی حاضران گردید
  ۳- حرکت بسیار زیبای آقای علاالدین نجمی وپذیرش فرهنگ عذر خواهی واظهار شرمنده گی از پشت تریبون درس بزرگی برای تمامی کسانی بود که بدون هیچ تخصصی دنبال پست ومقام می باشند

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.