5 Comments

 1. 4

  عدنان مرادى

  ضمن تشکر از همراهى دوستان دغدغه مند
  ذکر چند نکتە را لازم می دانم
  ۱ـ جایگاە پاوە نیازی به تعریف ندارد و همه بر جایگاە علمی و تاریخی آن واقفند مگر کسانی که برای بزرگ نشان دادن خود دیگران را کوچک می شمارند.
  ۲ـ هموارە این افراد بوەاند که با نام پاوە شناختە شدەاند نه پاوە با نام افراد چه دیروز و چه امروز.
  ۳ـ کتاب فاوجی ها یک کتاب تخصصی درحوزە شاعران این شهر است کتابی کە هرکتابخانەای که مراجعە نمایید از این دست کتاب ها را می توان دید
  ۴ـ هر محققی می تواند دربارە روستا و شهر خود و مشاهیرش بنویسد نمونه تازە آن کتابی است در بارە شهر نوسود
  ۵ـ فاوجی ها روایت مردانی است که اتفاقا در همسایگی ما به دست فراموشی سپردە شدە بودند و هر یک را در میان دست نوشتەها یافتیم
  ۶ـ در این کتاب پاوەای بودن برتری خواهی نیست بلکه دلیل آن این است که این افراد اهل این شهر بودەاند
  ۷ـ پاوە در زمانی که این شاعران را پروردە روستایی بیش نبودە و این بزرگترین افتخار روستای پاوە است
  ۸ ـچه روستاها وشهرهایی که در گذشتە از داشتن میرزایان و شاعران و ملایان بی بهرە بودەاند اما این روستا ازسال۳٠٠ هجری تا سال۱۳٠٠ هجری قمری ۲۳٠٠ ملا در دامن پروردە است
  ۹ـ این کتاب بابی نو و راهی نو است برای همه محققین تا به صورت تخصصی در بارە شهر و روستای خود بنویسند قطعا هر کسی به روستا وشهر خود احاطە بیشتری دارد و در این بارە بهتر می تواند بنویسد
  ۱٠ـ بنده جواب کسانی را که با نام مستعار و بدون مدرک و تعهد اقدام به قلم فرسایی می کنند نمی دهم پس بهتر است کسانی که دغدغە مند هستند نام خود را قید نمایند تا بدانم باید در جواب ایشان چه بنویسم

  پاسخ دادن
 2. 3

  تەماتەی کوردی(درجواب دوست همسایە فاوج)

  دوست عشایر من ،ما هم میگیم پاوه وهورامان چرا که هورامان ،نه یک نقطه کوچک که گستره وسیع جغرافیایی است وشامل ژاورود ومریوان وتخت ولهون وپاوه وشامیان وگهوارە ودالاهو وپژگیا وکندوله و…میشود .واین مسئله ثابت میکند زبان هورامی نه لهجه که دارای یک زبان مستقل وریشه دار است ودارای لهجه های پاوه یی وتخت واردلانی ومریوانی وشامیانی وژاورودی وعبدالملکی و…. است.
  برادر من اگه فقط بگیم هورامان ویا فقط پاوه ،که زبان بودن انرا زیر سوال میبریم وانرا به لهجه ایی ناچیز تقلیل میدهیم .پس صحیح ان است که بگوییم پاوه وهورامان.واز شما هم سپاسگزاریم کە همیشە بنویسید پاوە وهورامان.
  دوست روداو!!! من ،قدمت پاوه به زمانی برمیگردد که شهر سلیمانیه وجود نداشت ومهاباد هنوز “ساوجبلاغ” ترکستان بود!!!!حداقل اینکه به این افتخار میکنیم شاعران پاوه ایی به زبان مادریشان نوشته اند واین مایه افتخار ماست.البته به بزرگترین فارسی نویسان کورد یعنی ماموستا هژار وابراهیم یونسی و….هم افتخار میکنیم که قلمشان موجب اعتبار بیشتر زبان شیرین فارسی شد.الان هم پاوە وهورامانات جزی جداناپذیر وپاره تن ایران عزیزمان است وبه ایرانی بودن وبه هورامی بودنمان افتخارمیکنیم.

  پاسخ دادن
  1. 3.1

   پاوه ای

   جناب آقای م….. بنده ادبیات شما را خوب می شناسم. تمام مطالبی را که تحت عنوان پاسخ نوشته ای من نیز قبول دارم. اما نه به این لحن و نه به نام ته ماته ی کردی که نام با مسمایی و در خور شان شما نیست. لطفن پاسخ نقد را با نام خود و در خور شخصیت خود پاسخ بفرمائید.

   پاسخ دادن
 3. 2

  شهروندی از ديار دوروبر فاوجی ها

  با سلام. عجب! واقعا فاوجی اسم بامسمایی است! دانسته و ندانسته این اسم بهترین نامی است که بر قامت پاوه کنونی دوخته اند. بزرگ بودن و بزرگ شدن به زور نیست. یکی از بدبختی های جامعه ما کوچک کردن و کوچک نشان دادن فرهنک خودی و محلی فکر کردن است. نمی دانم این به اصطلاح بزرگان!!! پاوه چه اصراری دارند همیشه و برای هر کاری پسوند پاوه و پاوه ایها را بکار می برند؟ الان پاوه در کجایی کردستان قرار دارد؟ در کجایی هه ورامان قرار دارد؟ آیا پاوه ای ها تافته جدا بافته هستند؟ آیا همه آن کسانی که در این کتاب اسمشان آمده در شهر پاوه بوده اند و یا در دور و بر پاوه هم زیسته اند؟ مگر سابقه شهرنشینی در پاوه چقدر است که همه این بزرگان که نام آنها در این کتاب آمده است به نام پاوه ایی و یا فاوجی شهرت یافته اند؟ یکی بیاید به ما بگوید منظور از پاوه ای ها چیست؟ ضمن احترام به مردم فرهنگ دوست پاوه باید بگویم در حال حاضر شهر پاوه به اندازه روستایی کوچکی مثل نوریاب جایگاهی در منطقه اورامان و کردستان ندارد. با این وضعی که پیش می رود شک ندارم پاوه به تاریخ سپرده شده است. دورانش به سر آمده است. به صورت رسمی می گویند پاوه و اورامان. دوران پاوه یی بودن و پاوه ای گفتن ها گذشته است. بهتره و باید از این به بعد بگویند پاوه و خانه گا و یا پاوه و نوریاب و یا از همه بهتر به تعبیر نویسندگان این کتاب: شهر فاوجی ها! واقعا باید به حال جامعه ای گریست که نویسندگان و شاعرانش وسعت دید و فکرشان از خانه خودشان بیرون نمی رود.

  پاسخ دادن
 4. 1

  محمودی

  دەستا وەش بۆ و لاشەتا ساق بۆ و حەر مەندێ پەی هەورامانی.هەرمانێوە بە یاگێ و بە وەختە بێ.ئیشاڵڵا زووتەر بیاوۆ دەسما.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.