یک نظر

  1. 1

    حیدراسلامی نیا

    محمدعزیز،ازاینکه زحمات چندساله شما ،مربیانت وتوجهات خانواده ی گرامیت منجر به قهرمانی دررشته ی کشتی آزاد گردید بسیارخوشحالم ،اما بدان که این آغاز راهی بسیاربزرگ در راه رسیدن به افتخارات والاتردراین رشته پهلوانی می باشد. امیدوارم با ممارست بیشتر،بهره مندی ازتجربیات ارزنده ی پیشکسوتان ،برنامه ریزی های اصولی مربیان واستمرارحمایت خانواده بتوانی بر سکوهای قهرمانی درسطوح مختلف نائل گردی.درنهایت این قهرمانی را صمیمانه به شما ،مربیان ،اعضای هیات کشتی وخانواده محترمتان تبریک عرض می نمایم.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.