یک نظر

  1. 1

    رحمانی

    عیادت معلولان و دیدار با خانوده آنها کار پسندیده ایست. اما بسیار پسندیده تر است اگر به صورت مداوم و پیوسته به مشکلات آنها رسیدگی نمود.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.