یک نظر

  1. 1

    بیمه شد

    سلام چرا آقای نادری درخصوص درمانگاه تامین اجتماعی پاوه هیچ گونه اشاری نه نموده است علت انجام این پروژبه قول وعده آقای تاجاالدین یکی ازمعاونین سازمان تامین اجتماعی کشورقراربود۱۸ماه تحویل چرانشد فرق ما ۷هزاربیمه شداصلی وتعداد۱۰۸۵ مستمربگیربا شهرستانهای سنقر و کامیاران درچیست چرامسولین سازمان تامین اجتماعی وفرماندار, ونماینده محترم نسبت به جمعیت وخانواده بیمه شدگان تامین اجتماعی شهرستان پاوه که همگی قشرکارگرجامعه هستند سکوت نموده اید خداوند به حق قرآن کریم حق ماکارگران وبیمه شدگان تامین اجتماعی رابگیرد آمین

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.