یک نظر

  1. 1

    سالمی

    کجای تپه موسایی شهرستان روانسرمیراث فرهنگی است چرامطالعه نمیکنیدبخدابرداشتن این تپه ازمهم بودن آن اولویت است

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.