یک نظر

  1. 1

    نوينر

    این.اقای.درویشی.دنبال.جه.مقامیست.بندخدابهش.بدین.این.همه.شهروند.وهم.استانی.هستندفقط.ایشان.به.نوعی.دنبال.شناساندن.خودش.است

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.