5 Comments

 1. 5

  فرهنگی

  به نام خدا و با سلام . ضمن تشکر از فرمایشات متین و بجای استاد گرامی. مردم کرد و به خصوص این دیار با تقدیم اینهمه شهید وفاداری خود را در بطن انقلاب و دوران دفاع به اثبات رسانده اند .مردم این دیار کسانی را مرتکب این اعمال تروریستی شده و یا خواهند شد ( از هر قوم و نژادی که باشند) محکوم نموده و کسانی که می خواهند از این موضوع استفاده ابزاری و یا سیاسی نمایند را افرادی بی بصیرت می دانند که با این کارهایشان دل دشمنان را شاد و به وحدت کلمه لطمه خواهند زد.

  پاسخ دادن
 2. 4

  بهرامی

  آقای سلیمی استاد گرامی و اندیشمند؛ نوشته مختصر و مجمل شما بسیار ارزشمند است و در محتوای پیام آن هیچ شک و شبهه ای نیست. … حضرت مولانا در دفتر ششم مثنوی می فرماید:
  این مباحث تا بدینجا گفتنیست هر چه آید زین سپس بنهفتنیست
  گر بپوشی، ور بگوئی صد هزار هست بیگار و نگردد آشکار
  تا به دریا سیر اسب و زین بود بعد از آنت مرکبِ چوبین بود
  مرکب چوبین به خشکی ابتر است خاص آن دریائیان را رهبر است
  این خموشی مرکب چوبین بود بحریان را خامشی تلقین بود
  هر خموشی کان ملولت میکند نعره های عشق زآن سو میزند
  تو همی گوئی: عجب! خامش چراست؟ او همی گوید: عجب! گوشش کجاست ؟
  من ز نعره کر شدم، او بی خبر تیز گوشان زین سمر هستند کر
  آن یکی در خواب نعره میزند صد هزاران بحث و تلقین میکند
  این نشسته پهلوی آن بی خبر خفته خود آن است و کر زآن شور و شر
  آن کسی کش مرکبِ چوبین شکست غرقه شد در آب، او خود ماهی است
  نه خموش است و نه گویا، نادریست حال او را در عبارت نام نیست
  نیست این دو، هر دو هست آن بو العجب شرح این گفتن برون است از ادب
  این مثال آمد رکیک و بی ورود لیک در محسوس از این بهتر نبود

  پاسخ دادن
 3. 3

  احمدی

  ضمن تشکر از مطلب بجا ومفیدتون از اساتید محترم خواهشمندیم دراین زمینه حق مطلب رو ادا کنند .

  پاسخ دادن
 4. 2

  پاوه

  خیلی خوب گفتین آقای سلیمی

  پاسخ دادن
 5. 1

  بیستون

  از این کوه یخ فقط اندکی را که خود میخاهید نشان می دهید.کوه یخ را باید کامل دید و قضاوتش نمود.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.