یک نظر

  1. 1

    farzad

    دوست عزیز شما با بزرگداشت چهلم این مرحوم خواسته یا ناخواسته بدعتی ناصحیح که این هم خود بدعات نامبارک دیگری را هم درپی خواهد داشت را در میان جامعه اهل سنت رواج می دهید آن هم دد زمانیکه مروجین این مناسبتها بدلیل تبعات زیانبار آنها در فکر گریز از آن هستند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.