یک نظر

  1. 1

    دانشجو

    این نگرش، صرفاً مبتنی بر سلیقه و فاقد پشتوانه‌ی نظری است و هیچ مرجع علمی، بدان اعتبار نمی‌نهد.
    با تقدیم ادب و احترام

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.