یک نظر

  1. 1

    شرکان

    از آقای قانع عزیزسپاسگزاریم واقعا دغدغه ای بزرگ است اگر کسی از آن طبیعت بکر عبور کند به حال آن خواهد گریست امید است روزی یکی ازمسئولین شعارش را جامه عمل پوشد وبه فکر مردم بیچارافتد.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.