یک نظر

  1. 1

    علی محمدی نوسودی

    با سلام
    بسیار زیبا وقابل فهم ودرک بود .ولی شک دارم گوشهای مسافر شهر پاوه شنوا ویا فکرش آنقدر باز باشد که این بیان ساده را فهمیده ورک کرده باشد.فکر میکنم مسافر شهر ما فقط داشت جمعیت را نگاه میکرد واون لحظه به میزان آرای که میتواند از این جمعیت بدست آید فکر میکرد نه مشکل این مردم.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.