یک نظر

  1. 1

    آقا فرزاد

    دومیلیون نفر سال گذشته امدند شهرونده خومان هم هستند امسال شش میلیون در نظر یگیر کاک خومه شهروند ساده در نظر گرفتی بازاری وکاسب خود آمار گیر هستند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.