یک نظر

  1. 1

    س از تهران

    آزاد شدن مرز مردم مستضعف پاوه و نوسود و نودشه را کمک می کند تا حد اقلی از معیشت سالم را کسب کنند .حمایت از این طرح ملی آرزوی مردمان ماست .

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.