یک نظر

  1. 1

    کوهسار

    لقب هزار ماسوله را فکر کنم برای اولین بار یکی از فرمانداران پاوه عنوان کرده به نظر شما ایا پاوه هزار ماسوله است یا ماسوله پاوه گون شاید بهتر باشد. دوباره بیندیشیم چون بافت هر یک از روستاهای اورامان به مراتب جذابتر از ماسوله است این لقب را ناخواسته پذیرفتیم….

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.