2 Comments

 1. 2

  همشهری منصف

  وقتی شورا برای ساخت یک کلینیک چنین کارشکنی می کند چرا ادعای خدمت به همشهریان را به یدک می کشند همه می دانند چه رئیس قبلی شبکه و بیماستان جناب آقایان ولدبیگی و عزیزی و چه خدمین کنونی نهایت تلاش برای افزودن پارکینک در همکف یا حداقل طبقه زیرین کلینیک را کرده اند کرمانشاه موافقت نکرده اینان چه گناهی دارن !!! نماینده محترم هم در جلسه فرمانداری بر حل این موضوع اصرار داشتند که آقایان شورا برای سرپوش گذاشتن به کم کاری خود آن غوغا را برپا کردند

  پاسخ دادن
 2. 1

  فرهنگی

  فرماندار بادرایت ودلسوز با عرض سلام بنده به عنوان شهرونده پاوه ای بنا بر وظیفه شرعی خدمت شما عرض کنم در سیتم اداری بایدمعذرت وسایر …………در برنامه کاری نباشد چون زحمات شما وحتی مسولین استان که امکان دارد از معضل شهر بی خبر باشند به هدر می رود فرماندار است که کم کاری وسهل انگاری وسایر موارد رخ می دهد لازم منعکس نماید واز طرف دیگر سکوت به صلاح آبادانی شهر نیست همت جنابعالی می طلبد وجای تشکر دارد از حاج ما موستا که به فکر شهروندان است و ایشان وظیفه شرعی خودرا انجام می دهد ونشان دلسوزی اوست نه امروز بلکه روزها دیگر وسالها دیگر زحمت کشید پس تندرست باشند

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.