یک نظر

  1. 1

    راشیا

    کاکه صالحی درجه اول سپاس اززحمات حقیقت نمی شود به هیچ وجه پهنان نمود دوکامنت گذاشتم دررایطه با تصادف که عزارییل جاده شدند خودورقاچاق وحا ل به هر دلایل جوانان و..ما رفتند.وسیاه پوش شدن خانوادها افسوس از سایت شما با سانسور آن اقدامی وجود ندارد ایام عید است جاده ولکه گیری وسلام برای مسافر نه شهروندان خداوند صبر عطا نماید به خانواده کریمی وشفا عاجل برای ایشان بژی

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.