یک نظر

  1. 1

    اهل دزاور

    سلام خدمت مهندس شهریاری ؛رییس اداره راه وترابری
    از تلاش وزحمات پرسنل آن اداره وپبگری حضرت عالی دراین مدت که هوا نا مساعد بود نگداشتببد لحظه ای جاده روستا بمان بسته بماند روستا نشینان صفر مرزی تنها نگداشتببد از طرف خود وتمام اهالی روستا ی دزاور قدر دان زحمات شما هستیم وبه خود می بالیم که چنین مسوول در منطقه ما وجود دارد ….

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.