6 Comments

 1. 6

  ناشناس

  قرآنیان قشنگ ونازنین موفق باشید

  پاسخ دادن
 2. 5

  سوما

  سلام با تشکر طرح فوق العاده ی بود که تمامی بندگان حضرت دوست با فهم عمیق آن آشنا می شوند پس بکوشیم تا کودکان این مملکت عزیزمان را با فهم قران آشنا کنیم و جایز است دیگر ادارات در آموختن فهم قران فعال باشند.

  پاسخ دادن
 3. 4

  همشهری

  سیمای کودکان را ببینید کە چقدر برای گرفتن این جایزە ها ذوق می کنند . کار وطرحی بسیار خوب وجدیدی است : (قرآن بخوانید جایزە بگیرید) طرح نو درانداختن یعنی این

  پاسخ دادن
 4. 3

  دلنیا

  آفرین بر کودکان قرآن دوست اگر تبلیغات اسلامی بتواند در همە مهدکودکها این طرح را برگذار نماید می تواند جایگاە خوبی درمیان کودکان داشتە باشد

  پاسخ دادن
 5. 2

  ناصر- ش- فرهنگی

  باسلام واقعا هرچە با کودکانمان زحمت بکشیم هنوز کم گذاشتیم چون دراین سن می توان بچەهارا بسوی قرآن جذب نمود از طرف جامعە فرهنگیان پاوە تشکر می کنم از بانیان این جلسە
  تبلیغات اسلامی جایگاە خوبی در جامعە دارد دوبارە دستمریزاد

  پاسخ دادن
 6. 1

  احمدیان

  طرح جالبی بود
  سپاس از اداره تبلیغات اسلامی باید کودکان را دراراه یادگیری قرآن هدایت وپشتیبانی نمود امیداست دیگرادارات فرهنگی هم بسان این اداره دراین راه کوشا باشند

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.