2 Comments

 1. 2

  ناشناس

  به خدا لجاجت.طمع .حرص.وناسپاسی انچنان در وجود ادم امروز فرو رفته و چنان ختم الله علی قلوبهم شدیم که هیچ چیز حتی ایات خدا درما اثر باز دارندگی ونهی از منکر را ندارد

  پاسخ دادن
 2. 1

  فاتح سعیدی

  شکوە های زیبا بود .
  اما قدما گفتەاند :
  آنچه عوض دارد ، گلگی ندارد.
  ااگر هر شخص یک بلوط بنشاند ،حیات دوباره را برای طبیعت زیبای وطنمان وفرزندانمان مهیا خواهیم کرد.
  کاشت بلوط=احیای طبیعت و محیط زیست.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.