یک نظر

  1. 1

    دهیار

    م،،،،،‌گردشگری افرءاد دهیاران چه دغد غه های داشتند شمابه سادگی کنار آنها گذشته مدیر سایت تمنا دارم شما توضیحات کامل اطلاع رسانی کنید مردم مطلع باشند یکی از دغدغه دهیار محترم هجیج از قطب مهم شهرستان در سایت مطرح نمود مشت نمونه خروار است و،،،،!

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.