2 Comments

 1. 2

  ناشناس

  اگر به موقع ازداوج نکنند مجرد می مانند مانند خیل عظیمی از دختران تحصیل کرده مجرد که نه راه پیش دارند و نه راه پس….
  چرا که توقع آنها در این زمان قبل از تحصیل پایین و البته پایداری زندگیشان بهتر است. ضمن آنکه بهترین سن باروری زنان هم چند سال بعد از بلوغ است.
  با این حال همیشه تعداد شرکت کنندگان کنکور 60 درصد دختر به چهل درصد پسر است و این یعنی عمومیت نداشتن مطلب فوق گرچه می شود پیدا کرد و فشار اقتصادی برگردن خانوار یکی از مهمترین معیار زود شوهر دادن دختران است. ضمن آنکه خواست بعضی دختران نیز هست.
  اگر دختران شوهر خوب و شاغل داشته باشند از نظر شرع و عرف مجبور نیستند کار کنند چرا که بهترین کار تربیت فرزندان و حفظ استحکام خانواده است. نفقه زن بر عهده مرد است .
  اگر در استخدامها اولویت با کار مرد بود وضعیت جامعه بهتر می بود.
  موارد فوق به جهت نگاه نامناسب به قشر نسوان نیست .
  تحصیل بر هر زن و مرد مسلمانی از مهد تا گور واجب است ولی جایگاه هرکس هم تعریف شده است.

  پاسخ دادن
 2. 1

  ناشناس

  سلام راه حل چیست ؟

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.