2 Comments

 1. 2

  حمید قادری

  ممنون کاک آدم

  پاسخ دادن
 2. 1

  مسلم حسنی

  سلام کاک آدم
  چنین برداشت انتزاعی ای از انسان از بنیاد کج و نادست و ابتر است. هر کدام از بزرگوارانی که نام بردید و خود شما نیز به همچنین در چه شرایط و دوره ای زیسته اند و زیسته اید؟
  نقد به این نوشتار مختصر از این نقطه شروع میشود که سوال شما و شروع شما و پیشفرضتان را انگشت بگذارد.
  سوال این میتواند باشد ؟ اختیار و آزادی انسان تا چه میزان در خواستش سهم دارد؟ و حتی رادیکال تر از آن انسان میتواند خودش راتعیین کند؟ آزادی و اختیار دارد؟

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.