قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
سیاسی ، اجتماعی » تحليلي برانتخابات هيئت رئيسه شوراهاي اسلامي دوره چهارم درشهرهاي اورامانات /عادل بهرامی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : واقعیت این است که عقب ماندگی شهرهای اورامانات درزمینه عمرانی،اجتماعی و…بادرنظرگرفتن ظرفیت های استثنایی اش ،یک پارادوکس بزرگ است!چراکه اگرپتانسیل های موجوددراین عادل بهرامیشهرهادرهرنقطه ازکشوروجودداشت،هیچگاه سیمایی به این ناموزونی مشاهده نمی شد.

باآغازبکارفعالیت دوره اول شوراهای اسلامی وشرح وظایف آنها مردم امیدواربه تغییردرشهرهاشدندوچشم به آینده دوختند،اما متاسفانه درهمان آغازرنگ وبوی سیاسی برشوراهاحاکم شدواختلاف وجدایی اعضا ورقابت برای کسب قدرت واهداف مادی رابه همراه داشت.این اختلاف وجدایی ها دردوره سوم به وضوح دیده شدوتاجایی هم پیش رفت که شورای شهرهای روانسر وباینگان رابه سوی انحلال کشاندوشورای شهرهای بزرگی  چون جوانرود وپاوه هم به انحلال واختلاف  نزدیک شد.بابررسی های اولیه می توان به این نتیجه دست پیدا کردکهشهرهای اورامانات قربانی گروه های قدرت وثروت دروهله اول وقربانی عدم تدبیردربیان واقعیت هاونداشتن نیروی دیپلماتیک برای دست یابی به خواسته های بحقشان دروهله دوم شده است،ومتاسفانه درشرایطی که این حقیقت برهمگان روشن وآشکارشده است،کماکان وباآغازبکارشوراهای دوره چهارم برخی ازصاحبان قدرت وثروت درتلاش بودندتابرطبل توخالی غوغاسالاری بکوبندوبرای رسیدن به اهدافشان برپیمودن دوباره مسیراشتباه مثال 3دوره گذشته،پافشاری کنندتابلکه با نفوذدرمیان اکثریت اعضا درانتخاب هیئت رئیسه ومهمترانتخاب شهرداردخالت مستقیم نموده ودرفکرکسب قدرت و…باشندتابتوانندبه نحواحسن ازآن استفاده کنند.

بی شک نداشتن ادبیات صحیح درطرح منطقی مسایل،عدم تدبیردرتشریح وضعیت شهرها،بیان نکردن مناسب ظرفیت ها،سیاه نمایی های بی مورد،عدم دخالت وضعف قدرت پیگیری امورات توسط مردم،احساسی برخوردکردن مردم بامقوله های سیاسی تاثیرگذاری چون انتخابات شوراها،طرح مشکلات بادادوبی دادهای بی موردکه بعضابازخوردغیرفرهنگی دربین دیگران دارد،انعکاس نامطلوب برخی رخدادهای سیاسی،ایلی وعشیره ای درفضای منطقه،رسانه تاثیرگذاربرای اصلاح وضعیت نامطلوب و…منجمله دردهایی هستندکه درطول 3دوره گذشته بیش ازهرزمان دیگری موجبات عقب ماندگی هرچه بیشترشهرهای اورامانات رافراهم نموده اندوبصورت شفاف سبب سواستفاده ونفوذ برخی ها درگزینه هاوانتخاب های مردم شده است وباپدیدآوردن اختلافات، تجزیه شوراهای اسلامی رارقم زده ورنگ وبوی سیاسی به انهاداده تامطالبات مردم وساختارشهرها همچنان قربانی این اختلافات شده ومعلق باقی بمانند.

 

درانتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا برخی ازنامزدها درواقع ازسوی همین افرادبه صحنه آورده شدندوعدم استقلال برخی ازاعضای شوراوتوجه به خواسته هاومطالبات مردم بازدربرخی شهرها اجازه تعامل وتفاهم تمام اعضا را ندادورئیس شورای شهربامخالفت حداقل وحداکثرانتخاب گردیدوای کاش تمام اعضابدورازهیچ گونه حاشیه ای وتنهادرراستای خدمت به شهروشهروندان گام برمی داشتندتاحداقل دوره چهارم رادوره تغیی می نامیدیم اما آنچه درانتخاب هیئت رئیسه مشاهده نمودیم نوعی نگرانی رامیان شهروندان به همراه داردکه اینبارهم درانتخاب خودشکست خوردند.ازانتخاب رئیس شورای شهرکه بگذریم هیچ، بایستی منتخبین مردم به حرف دل مردم وگذشته مستندافرادوشهرهامراجعه کنندتا تصمیم بگیرندآقای ایکس شهردارشودیانشودوآیا ابقای شهرداربه مصلحت وازمطالبات مردم است یاخیر؟وبرای دستیابی به این مهم که دغدغه همیشگی مردم شهرهای اورامانات است،بایدنگاه وادبیاتمان رادرطرح مسایل وپیگیری  خواسته های بحق مردم تغییردهیم ویکدست ویکصدا باتفاهم جمعی به جنگ مشکلاتن برویم وتوصیه مابه اعضای شوراهای اینست وهنوزدرآغازراه هستند.پس شهروشهروندان را قربانی نکنید؟

درروزهای اخیرانتخابات هیئت رئیسه درشهرهای اورامانات برگزارشدکه متاسفانه درشهرهای پرجمعیتی چون پاوه،جوانرود وروانسر انتخاب رئیس شورا نه ازنظرشخصیتی بلکه ازنظر تعدادآرای موافق به مذاق شهروندان خوش نیامدوانتخاب رئیس شورای یک شهرباتعداد4ویا5رای نمی تواندآغازخوبی برای خدمت به مردم باشدوآرزوی قلبی شهروندان این بود که رئیس شورای شهرهاباتفاهم ویکدلی وآرای تمام اعضاصورت گیردنه بدین شکل؟درشهرتازه آبادثلاث باباجانی فاتح رحیمی وجعفرتیموری با آرای تمام اعضا یعنی 5نفربعنوان رئیس ونایب رئیس شورا انتخاب شدند وتعامل این عزیزان قابل تقدیراست.درشهرجوانرود فاتح حسینی با5رای ازمجموع 9رای به عنوان رئیس شوراانتخاب شدومحمدعلی رضایی با9رای تمام اعضا به عنوان نایب رئیس شوراانتخاب شدودرتعریفی خودمانی بایدگفت 5به 4هستند.درشهرروانسرخانم کژال رستمی با4رای ومحمدفتحی با6رای ازمجموع 7رای بعنوان رئیس ونایب رئیس شوراانتخاب شدندودراین ترکیب هم می شودگفت 4به 3هستند.درشهرپاوه هم کیهان محی الدین زاده وآزادحسینی با4رای ازمجموع 7رای بعنوان رئیس ونایب رئیس انتخاب شدندوآنچه درشهرپاوه نسبت به دیگرشهرها قابل بحث خواهدبوداینکه هم رئیس وهم نایب رئیس با4رای انتخاب شدند.درشهرازگله احمدمحمودی ،درشهرنوسودحمیدنادی،درشهرنودشه اسماعیل احمدی،درشهرباینگان فریدون خسروی،درشهربانه وره رستگارمیرانی،درشهرشاهوبهروزمحمودی بااکثریت آرابعنوان رئیس شورای شهرانتخاب شدند.

منبع : آوای اورامانات

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |