یک نظر

  1. 1

    فرهنگی

    تاکی شعار تاکی نمایش تاکی هزینه اضافی تومارس توپ فوتبال گیرنمیادمیرید هزینه چند میلیونی برای یک روزمیکنید وانرارسانه ای میکنید تاکی خودمان راگول بزنیم چاقی واضافه وزن وفشارخون درمدارس ابتدای بیداد میکند سالنها ورزشی راخشوشی کرده اید کسی توانای ندارد ورزش کند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.