یک نظر

  1. 1

    امینی

    سلام…بخداحیفه مخلوق خداروازبین ببریم…هرچی باشه خالقش خدای بزرگه وهیچ جانور وجانداری بدون حکمت خلق نشده حتی اون مارافعی..خب طبیعتشه که برای نجات جونش نیش بزنه چه شکارباشه چه دفاع بکنه..چندروزپیش یه بچه مارروپیداکردم اونوگذاشتم توشیشه که ببرم توطبیعت آزادکنم چون خداوکیلی دلم نیومدبکشمش ازقضاهمون شبم میهمون داشتیم وایشون دامپزشک  بودن گفتن افعیه …بیاین ازمخلوق خدانگهداری بکنیم واونارونکشیم…فتبارک الله احسن الخالقین…یادمون باشه هیچ موجودی بدون دلیل خلق نشده

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.