یک نظر

  1. 1

    عرفان

    کاکه خو مه اقای خرمی معمنون از نظرات وپیشهناد شما ازطرف خودم به شما می گویم دست مزیزاد از بس از گردشگری گفت شد دیگر از حو صله خارج شد چون نتجیه پیگری آقایان دیگر به کتاب تاریخ سپرده شده

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.