یک نظر

  1. 1

    مستمر بگیر تامین اجماعی

    سلام جناب آقای نادری لطفا درمورد درمانگاه تامین اجتماعی پاوه چرا ؟؟؟ ! ! ! سکوت نمودی ودرهیچ جلسه دمورد آن صحبت نمی کنید وگزارش به مردم نمی دهید

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.