2 Comments

 1. 2

  پردیور

  با تشکر از آقای رستمی تبار: مشکل از ناسپاسی و خدانشناسی و کفر نعمت نیست مشکل از بی فرهنگی ماست تا داریم همش خرج و ولخرجی و مصرف بی رویه و وقتی ندار میشیم قدر داشته هایمان را نمیدانستیم. متاسفانه فرهنگ مصرف در همه زمینه ها در میان مردم ایران بسیار پایینه و این یه مشکل روانشناختی و ناشی از کوته فکری ماست و ربطی به شکر خدا و نعمتهاش ندارد. امیدوارم بیدار بشیم و بخود بیاییم و قبول کنیم که بعد ما هم فرزندان و آیندگان هم نیازمند طبیعت و منابع فسیلی و غیر فسیلی هستند.

  پاسخ دادن
 2. 1

  کوردستان

  بله شد: انسان امروزی باتمام توان و زور خود کره زمین را نابود می کند ودر مقابل این همه نعمت شکر و سپاس خداوند را به جایی نمی آورد؛:آیا براستی انسان خود را شناخته است عاقبت به کجا میرود ?کمی بیندیشیم و…..شکر گذار نعمت های خدا باشیم.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.