5 Comments

 1. 4

  گولاله

  دوست دار سلام پاوه مبرهن است که از چه زاویه ای نگاه میکنی واقعا بهتون حق میدم بسوزی اما باید بسازی راه دیگری نداری براستی نفس کشیدن دراین فضای پراز آگهی وشفافیت برای شما سخت است سعی میکنم درکتان کنم

  پاسخ دادن
 2. 3

  گولاله

  مروجان و تفکرات امثال هی هی و دوستدار سلام پاوه در میان مردم اعم از طبقه عوام و تحصیلکرده جایی ندارد واینها باید خود را با خواسته های به حق وتاربخی مردم تطبیق دهند هر چند بعید است

  پاسخ دادن
  1. 3.1

   دوست دار سلام پاوه

   چراغی را که ایزد برفروزد………. هر آنکس فوتش کند ریشش بسوزد!!!
   صد سال سیاه همراهی شما و خواسته به قول خودتان حق و در واقع ناحق تان را نمیخواهیم.امثال بنده افکار خویش را از همنوایی با مردمان و همرنگی با جماعت نان به نرخ روز خور نگرفته و صد البته که هم صنف شدن با شماهایی که تاریخ ملت کرد را که سرشار از بزرگی و سختی و سازندگی و تدین و مردانگی بوده که امثالهم آنرا به چرندیات و سخیفیاتی همچون هه لپرکه و رژبلک و هویت سازی تصنعی که با اصل و واقعیت این قوم فرسنگها دور بوده تنزل داده اید مایه ننگ ماست. باید تاسف خورد که شماها با پز روشنفکری و وسعت نظر به راحتی در پی جدایی افکندن اصالت الهی مردمان سرزمین مان هستین.

   پاسخ دادن
 3. 2

  هی هی

  بنظر می رسد سرگرم ساختن مردم به هر بهانه ای مرسوم شده است. فرق نمی کند از طریق حرکات موزون باشد و آب و تاب دادن بدان یا از طریق محرماتی همچون مخدرها…. یا از طریق فرستادن به دانشگاه و کسب مدرک بدرد نخور یا از را ………..بازی…..
  آنچه مهم شده سرگرم ساختن است و از خود و خدا دورساختن.
  بنظر نمی رسد این کار عاقبت داشته باشد. سالهاست در غرب ما می رقصند و چون از هه ل په رکه خیر ندیدن به dance رسیدند و از آن نیز برهنگی و آنچه در نقش های هالیودی با زبان کوردی……
  دوستان اگر راهی بر اثبات خود می جویید هه لپه رکی نیست.

  پاسخ دادن
 4. 1

  دوست دار سلام پاوه

  با سلام خدمت مدیریت سایت وزین سلام پاوه جهت انعکاس اخبار و اطلاعیه ها
  بنده مدتهاست در خارج از کشور زندگی میکنم و شاید بیشترین دلخوشی اینجاب نگاهی هر روزه به این سایت و دیدن اخبار و تصاویر سرزمین مادریم میباشد تشکر میکنم از زحمات بی وقفه شما ولی در خصوص این متن و این خبر سخنی داشتم که لازم دانسته انرا بازگویم.
  بنظر بنده هه لپرکی کاری بسیار سخیف و دون منزل میباشد و مایه تاسف است که عده ای بنا به هردلیلی من جمله کسب سود از برگزاری کلاس و یا غیره در صدد تاریخ سازی و اصالت بخشی به این کار می باشند.برایم جالب بود که فردی بنام اقای حسن زاده در مورد تاریخچه و فلسفه هه لپرکی به ایراد سخن پرداخته و سخنانی را ذکر نموده که گرچه بی ذکر منبع بوده ولی با این حال با فرض وجود منابع نامذکور بازهم این ادله ها و فلسفه بافی ها کاملا واهی و ناصحیح میباشد.اگر دستمال های نفر اول و اخر این حرکات موزون نشانه یکسانی و برابری است چرا افراد میانه از داشتن دستمال محروم میباشند؟آیا وجود دستمال را اگر دال بر تساوی و یکسانی قلمداد کردیم میتوانیم عدم دستمال بر دست گرفتن هم نماد بی عدالتی و عدم تساوی و یکسان بودن باشد؟اگر سر بلند کردن نماد استمداد است از خدا می باشد آیا سررا پایین انداختن میتوان نشانه استمداد از غیر خدا تلقی کرد؟در اوج گرمای بالاپایین پریدن و از خود بیخود شدن که گاها با خودنمایی،مستی و اختلاط با جنس مخالف همراه است این چه استمدادی از خدا گرفتن است؟براستی ملت کرد در تاریخ نماد مطالعه و تحقیق و سخت کوشی و تدین بوده اند و از این حرکات سخیفانه بدور بوده!

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.