8 Comments

 1. 8

  افتتاحیه م

  از افراد در مراسم افتتاحیه خوشنویسی در موزه مردم شناسی بودم جای تاسف است موزه ای با این وسعت و با این گرما تابستان دریغ از یک پنکه وکولر وحداقل امکان تهیه سر مایش وجود ندارد برای این مراسم. ها باد بزن دستی تهیه وبازدیده کننده اگر طوطی می خواهد………..کشیده ودر عمرم به آن صورت آب آشامیدنی مصرف ننموده بودم فرماندار گرامی جنابعالی که حضور داشتی ومطلع وپس دستور اقدام راه اندازی وسایل سرمایش پیگر ی نماید بنده مایل در افتتاحیه نبودم آنقدر زنگ زده شده که در معذرت قرار گرفتم چون از مکان فوق در نمایشگاههای متعددی دعوت شدم ولی باز تحمل گرما را قبول نمودم چون افتتاحیه تمام پیگری وجود ندارد ولی به فکر بازدیده کننده از موزه باشید حتما آقایان از موزه استانها بازدیده داشتند

  پاسخ دادن
 2. 7

  دیدگاه

  مسول ارشاد با سلام حمایت اداره شما از هنرمندان چیست هر نمایشگاه دراین موزه برگزار گردید شما مهمان بودید از نظر بنده اداره کل نظارتی ندارد یا در آمد سینما بی درد سر آقای محترم به حساب مدارک دکترا داری ولی جوانان نیاز به حمایت وتشویق د ارند شاید مدارک شما همخوانی با هنر ندارد بیا با‌هنر آشتی کن این نمایشگاه بر گزار گردید شما چرا کم لطفی نگاه به عکس ردیف یک سمت راست رویت قضاوت با خود شما آقای دکتر استاد نقاشی بودم به خا طر حمایت نشدم آنرا رها کردم

  پاسخ دادن
 3. 6

  شیلات کریمی

  سلام ده ستا وه ش بو. مایه شانازینده

  پاسخ دادن
 4. 5

  فرهنگی

  مدیر سایت با تشکر از زحمات شما انشاا به آن صورت که باشد نباشد خوشنویسی رکن اصلی صنایع دستی است چون در کلمات کلیدی از قلم افتاده عذر حقیر پذیر باشید ویاد آوری باشد برای اداره میراث فرهنگی و..صنایع .. دستی ،،،،،وگردشگری

  پاسخ دادن
 5. 4

  عرفان

  حماسه ۲۶ مرداد درراه است بهتر نبود نمایشگاهی در این مورد افتتاح می شد و سپاس از خانم های هنرمنده قلم

  پاسخ دادن
 6. 3

  رزمنده حما سه پاوه

  خواستی از فرماندار گرامی ومسولین نظامی دارم به عنوان رزمنده دفاع مقدس نمایشگاهی از عکس وخاطرات شهیدان وصیت نامه آن عزیزان که حماسه ۲۶ مرداد در تاریخ ثبت نمودند برای جوانان شهرمان برگزار شود جای تشکر دارد چون در سالن امام خمینی ره زمان آن کوتاه وپس پایان مراسم امکان زیارت عکس شهدا وجود ندارد ……

  پاسخ دادن
 7. 2

  آسمان

  نام شهید چمران هم چو ستاره درخشان بر شهر پاوه بود وخواهد بودوسلام بر شهیدان انقلاب اسلامی حماسه ۲۶ مرداد پاوه و رزمندگان اسلام

  پاسخ دادن
 8. 1

  پاوه

  ده ستا نه ریزو…ده س وه ش ..ایشالله مه ردم جه هونه رو ده سو ئی واله وه شه ویسا دیده ن که را ..سپاس

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.