یک نظر

  1. 1

    Pavh

    دست مریزاد کارتان ارزشمند است.اما چرا در محل تجمعات شهر پاوه ایستگاه مطالعه راه اندازی نمیشود??میتواند علاقه به مطالعه در مردم را افزایش دهد.باید کتاب ونشریات درمعرض مردم باشد ودر دسترس مردم..مردم اینطور به کتاب علاقه مند میشوند .بسیاری ازمردم بدایل مشغله کاری فرصت رجوع به کتابخانه های پاوه را ندارند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.