به گزارش خبرنگار سلام پاوه:علی محمد میری گفت:شهروندان پاوه می توانند از ۱۶ مرداد لغایت ۳۱ مرداد در صورت پرداخت عوارض از مزایای آن برخوردار شوند.تخفیف مذکور شامل عوارض تغییرکاربری و احکام صادره در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ و مال الاجاره نمی شود و شامل شهروندانی خواهد شد که در زمان مقرر نسبت به پرداخت عوارض خود به صورت یکجا (نه قسطی) اقدام نمایند.

میری با بیان اینکه پرداخت به موقع عوارض و هزینه های درخواست صدور پروانه و پایانکار موجب رونق و آبادانی در شهر می شود، از شهروندان خواست در مهلت مقرر نسبت به پرداخت عوارض اقدام نموده و از تخفیفات در نظر گرفته شده نهایت استفاده را داشته باشند.

وی افزود:عوارضی که شهروندان پرداخت می کنند برای انجام خدمات جاری شهری مانند رفت و روب معابر، جمع آوری زباله و انجام پروژه های عمرانی هزینه می شود.