یک نظر

  1. 1

    احمد کریمی نژاد

    درود بر شما آقای رستمی عزیز واقعا به جا نوشتی وچه دردناک است بیان واقعیت این حال واحوال جوامع امروزی وچه تاوانی گران میپردازند بسیاری از انسانها برای این تجربه تلخ تاریخ , چقدر زمان باید بگذرد وچقدر مانده بر این گذر مصیبتی ودردناک انسانیت تا پایان این کتا؟ , معلوم نیست. مکاتب وایدیولوژی ونظرات انسانی مختلف ودعوا بر سر بر کرسی نشاندن ونظر وقدرت در جهان امروزی فراتر از خیال و اندیشه هاست ایکاش جهان زودتر به بیداری وتربیت پلیس درون ووجدان ونفس لوامه وتقوا به معنی واقعی میرسید وکلکم راع وکلکم مسؤل پا میگرفت . سالها ی گذشته در کتابی جمله ای ازشیخ طنطاوی اندیشمند جهان اسلام خواندم به این مضمون : داییم فردی بزرگ وبا تقوا بود گفتم دایی چیزی خوب به من یاد بده گفت فرزندم دو جمله ارزشمند به تو یاد میدهم هر روز چند بار تکرار کن :ان الله ناظر الیه ان الله مطلع علیه . خدا ناظر من است خدا بر من آگاه است . این جملات مرا ساخت وسر لوحه کار من بودند . ای کاش همه جهانیان روزی چند بار تکرار کنیم

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.