یک نظر

  1. 1

    امینی

    سلام..اون پیچ همیشه دردسرسازبوده..جدای ازترکیدگی لاستیک این بونکرمابازم شاهدتصادفات دیگه وچپ شدگیهابوده ایم…مثل زانتیای ایام عید..۴۰۵سفیدپارسال..پارس..پیکانی که دقیقاوسط پیچ توی دره افتاده بود..تانکرها وتریلرها وکمپرسیهای زیادی که دقیقا حدفاصل ترمینال نوسودتا اول جاده نوریاب چپ شدن…بنظرمن شیب همراه باپیچ غیراستاندارداون مسیرباعث اینهامیشن. آسفالت سرپیچ بایدزاویه بیشتری روبه بیرون وروبه بالا داشته باشد( ازمسیرپاوه به نوریاب دقیقاسرپیچ کنارقهوه خانه)مثل پیستهای آزمایش ماشینهاتوکارخانه ها که هم باسرعت بالا فشارکمتری نسبت به پرت شدن بوجودمیادهم تاجدول گذاری بشه دیگه گل ولای وسنگ درمواقع بارندگی کمترمیادتوجاده…امیدوارم موردقبولتون واقع شده باشه

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.