3 Comments

 1. 3

  یاسر

  اجتماع مملو از جنگ و ستیز حاصل تربیت ناصحیح، عقده های حل نشده،و بسیاری مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است، بی شک نمی توان قبول کرد با وجود اعتیاد بیش از حد در جامعه به فکر درمان نبود.
  خدمت دوست عزیزم عرض کنم ذکر مهارت جرات ورزی در راه های کنترل خشم و پرخاشکری به این دلیل ذکر شده که در دوران رشد فرد سرکوب ها و مسائلی برای فرد پیش می آید که به دلیل عدم ابراز آنها و حل این مسائل در طول زمان انباشتی از مسائل جمع خواهد شد که با کوچک ترین جرقه ای می تواند سر ریز شود.
  بحث مربوط به خشم و کنترل آن بسیار کشترده است که با ذکر چند خط نمی توان مفهوم آن را کامل رساند

  پاسخ دادن
 2. 2

  مصباح محمدنیا

  علمی و آموزنده.
  سپاس

  پاسخ دادن
 3. 1

  ایکس

  من که سر در نمیارم
  وقتی تمامی تار و پود حیات اجتماعی بشر مملو از جنگ و ستیز است چگونه می توان مهارت خشم را آموزش داد بدون تردید چنین مهارتی بیشتر از باید و نباید های اخلاقی پیش نخواهد رفت و چنین مهارتی بیشتر به ژستی اجتماعی می ماند تا درمان.
  جالب اینکه جرات ورزی را با کنترل خشم بکار برده اید .
  در متون مذهبی و دینی همین اشارات را داریم اینکه در حین عصبانیت کار ی نکنیم و از این قبیل .
  اما در این میان نه علت خشم درست شناسایی شده و نه راه کار شما برای درمان کاری از پیش خواهد برد و آنچه که مهارت کنترل خشم می نامید همچوم قرص و دوای پزشکان فرد را به دردی دیگر مبتلا خواهد کرد .
  با سپاس

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.