یک نظر

  1. 1

    مسعود مرادی (داریان)

    فره یاگی وه شحالیه نه، همیدم ئانه ن کاک سه عدی و گردو خه موه راو هه ورامانی جه گردو قرونگاو ژیوایه نه سه ربه رزی با، به همیدو هه ورامانیوه به ری و پوخته جه ماده یانه ویرانکه را!

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.