قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » یانه‌و خه‌ما…/ هۆمایون محه‌مه‌دنژاد

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:وه‌ختێو لاو یانه‌یشانه ویه‌ری؛سام گێرۆنه‌ت و مووچڕکێ مه‌ی مازیته‌ره؛په‌ی چن سات و چه‌م‌ترووکنایه‌و مه‌نینیره وئاخێو هۆرکێشێ نێ!همایون-محمد-نژاد

ده‌نگوو کۆڕه‌چه‌رمه‌ڵه‌که‌یشا ئیسه‌یچ ئینا گۆشمه‌نه،و تاته‌ش ڤاچێ:ده‌ی ڤه‌رش ده با قژێم کێشۆ،با وه‌شش بۆ؛یانه‌شا به بۆنه‌و زاڕۆڵه‌که‌یشا وه‌شته‌ر بیه‌بێ.به‌ڵام ئیسه ئه‌ره‌جیۆ یانه‌و خه‌م ومه‌ینه‌تیا،په‌پووکه‌ره وانۆ،که‌س نیا و ئێتر ده‌نگوو لاونایه‌و ئه‌داوتاته‌ی په‌ی زاڕۆڵه‌که‌یشا نمه‌یو،یه‌ک و دوێ جارێ براو پیاکه‌ی به‌ره‌که‌ی واز که‌رێ، ئاننه‌ش په‌نه نه‌شێ ئێ به‌ر و هه‌رسه‌و چه‌ماش هه‌ڵای دیارێ بێنێ،ته‌م و خه‌م جه جه‌سته‌ش ڤارای ڤارێ.

بڕێو باسێ و ڕاز و داستانێ مامۆساو چراوه و ڕاو ژیوایمانه،په‌ی فره‌ته‌ر ئه‌ژناسای ژیواو ئێ یانه یه جه قه‌وم و که‌س و کار و هامساکاشا هاگاداریم په‌یدا که‌رد و به سه‌رئاماو یانه‌که‌ی یاوا ده‌سم.

تاته‌و یانه‌ی نامێش ،شاهۆ، بێ  ئارام و ژیر و دڵسۆزوو یانه‌ی زه‌حمه‌ت کێش بێ،سڵام که‌رده‌یش، که‌وته بێ سه‌روو زوانا،خه‌ڵکوو لاو وێشا ڤاچێنێ:سڵام سڵاموو شاهۆیا پێسه‌و شاهۆ هه‌ورامانی به‌رز و دیارا!

ئه‌دایچش ڤاچێ:فره‌و جارا ته‌یوه‌ڵه‌م ماچ که‌رێ و ڤاچێ: ئه‌داگیان! شمه ڕازیه بیی؛ئێترهیچم گه‌ره‌ک نیا هۆشت تاته‌یمه‌و بۆ!

شاهۆ جه وه‌ختوو مه‌له که‌رده‌ینه قه‌ڵبش گیریابێ و دماته‌ر په‌نه‌شا زانا بێ و جوانه مه‌رگ بی.

هه‌راڵه که‌یوانوه‌و یانه‌یش چه‌نی زانای کۆڕیش ته‌نیا مه‌نێوه و خه‌فه‌توو نه‌بیه‌ی شاهۆی ژیواو هه‌ردویشا تاڵ بی و دماو دوێ ساڵێ یانه‌و تاته‌و شاهۆی ڤاتشا:هه‌راڵه ڕوڵه‌م!تۆ لوه ڕا وێته‌نه جوانه‌نی قسمه‌ت ئه‌پێسه بێ تۆ و شاهۆی جه یۆ بڕیه‌یدێ.

هه‌راڵه ماچۆ: ده‌ی من حه‌ز که‌روو تا وه‌ختوو مه‌رده‌ی چه‌نی زانای بوو و یانه‌وشاهۆی نه‌شێونوو.

به‌ڵام قسمه‌ت  ئینه بێ ؛هه‌راڵه و کۆره‌که‌ش جه یۆ جیای بییه.

هه‌ر وه‌خت وێرگا بێوه؛دڵوو ئادیچی ته‌مییره؛فره‌و جارا ته‌نگه مه‌غریب دلێ به‌ره‌که‌یشانه نیشتێ بێره و به ده‌نگوو سیروانی چڵاکییره که ڤاچێ:ئانه چی نمه‌ی چۆوه‌ر دێر وه‌ختا؟!

هه‌راڵه ڤاچێ:سیروان گیان!باوه‌ر که‌ردێ فره بێ تاقه‌ته‌نا!وه‌ختا دێق که‌روو.سیروان براش  و چنوورێ واڵێش  پێسه‌و جارا و به دڵسۆزیوی ئامێ و پاڵوو هه‌راڵه‌یه‌نه نیشتێره و سیروان ماچۆ:هه‌راڵه گیان!من مزانۆ چێش ئینا دڵته‌نه؟!به‌ڵام ئینه قسمه‌توو شمه بێ! ده‌سه‌ڵات چێشه‌ن؟ده‌سه‌ڵات دار وێشا به هه‌ر بارێو وێش مه‌سڵه‌حه‌ت زانۆ هۆرما چه‌رخنۆ.

هه‌راڵه به قسه‌کاو سیروانی ئارامش گێرت و زه‌رده‌خوێوش ‌که‌رد.سیروان دیسان ماچۆ:

واڵێ گیان! به خه‌فه‌ت وارده‌ی چێوێو سه‌وز نمه‌که‌ری؛ئه‌گه‌ر ئه‌پاسه بیایا،گردیما حازرێنمێ چه‌نی تۆ گره‌ومێ خه‌فه‌ت بوه‌رمێ.هۆرزه با بلمێ یانه‌،شه‌وێچ زه‌نگێوه بده په‌ی هه‌سروێت با دوێ یه رێ ڕوێو زانای کیانۆ په‌ی لایت و تاقه‌تێت به‌ربشا.

هه‌راڵه ئۆقره‌ش نه‌مه‌نه بێ؛جارێو نا سه‌دجارێ  به‌ر و چۆوه‌ر که‌رێ و جه سه‌روو کوجیه‌کێشانه  ئه‌وپه‌روو  جاده‌که‌ی  ته‌ماشا که‌رێ مانیا وسه‌ره‌ش کۆمنابێره و به چوکڵێو خاک وته‌پ وتۆزوو سه‌روو پله‌کانه‌کا لا به‌رێ. ده‌نگێو ئامانه گۆشش: ئه‌داگیان سڵام!ئه‌دا! ئه‌دا!

سه‌ره‌ش هۆربڕنا و تا تاواش ڕوو به کوڕه‌که‌یش ڕه‌مما و ڤاچێ:زاناگیان!ڕۆڵه‌ی شیرینم،قوربانوو ده‌نگیت بوو،سه‌ده‌قه‌ت بوو کوڕه شیرینه‌که‌م!

مه‌زانوو چه‌نیش به‌یان که‌روو؛تا مه‌وڵه‌قێو زانا باوشه‌و ئه‌دایشه‌نه بێ و ئه‌دایچش گره‌وای گره‌وێ.زانا ماچۆ: ئه‌داگیان!چی گره‌وی خۆمن ئامانا لاو تۆ مه‌شیۆ وه‌شما بۆ! تۆخۆدا ئێتر مه‌گره‌وه!

هه‌راڵه‌یچ ده‌سش به‌رد په‌ی وه‌روو چه‌ماش وهه‌رسه‌کێش لا به‌ردێ وماچۆ:زاناگیان!ئینه گره‌وه‌و وه‌شیا به ئاماو تۆوه مه‌ره‌جیۆم گردوو دنیایشا دانا په نه.چی  ته‌له‌فوونم په‌ی مه‌که‌ری بێ تاقه‌توو ئه‌دایت مه‌بی!؟

زانایچ به زوانیوی زاڕۆڵانه ماچۆ: ئه‌دالێ!ئیسه که‌لاسوو ئه‌وه‌ڵیه‌نا،هه‌ڵای مه‌تاوۆ ڕه‌قه‌موو ته‌له‌فوو‌نه‌که‌ی گیروو.با کوچێوته‌ر گه‌وره بۆ. ئا وه‌خته زه‌نگت په‌ی مده‌و وێچم به ماشینه‌که‌و کاکه بارامی مه‌و په‌ی مه‌ریوانی.

ئه‌دا و ڕۆله‌ش قسێ فرێشا که‌ردێ؛هه‌راڵه ته‌ماشاو ساعه‌ته‌کێش که‌رده و ماچۆ:زاناگیان!با په‌ی نیمه‌ڕۆ وێما چاشتێوه وه‌شه که‌روو  وتۆیچ لوه ته‌له‌فزیونه‌که‌ی گیسنه‌نه و ته‌ماشاو کارتۆنی که‌ره. ده‌نگوو به‌ره‌که‌ی ئاما وهه‌راڵه ماچۆ:زانا گیان! دا لوه  ئابه‌ره‌یه  که‌ره‌و.

ده نگوو سیروانی براڵه‌یش بێ و چه‌نی زانای ده‌س ومشتاقیوی عالشا که‌رد و زانا فره دڵوه‌ش بی وماچۆ:لالۆ ئانه چی زوو نمه‌یه‌و بێ  تاقه‌تت بێنێ.سیروانیچ ماچۆ:لالۆگیان!باوه‌ر که‌ره منیچ فره بی تاقه‌توو تۆ بێنا خێربه‌ی چه‌رمه‌ڵه گیان.

یه‌رۆمین ڕۆ بێ زانا ئاما بێ؛هه‌راڵه خه‌م وخه‌فتش که‌م بیه‌بێوه.زانا خریک بێ  چه نی مه‌تی چنوورێش نه‌قاشی کێشێ نێ زه‌نگوو ته‌له‌فوونه‌که‌ی زڕیاوه  و هه‌راڵه  گۆشیه‌که‌ش  هۆرگێرت؛ دماو سڵام و ئه‌حواڵپه‌رسی ماچۆ:مه‌تی گیان شمه خاسێندێ!؟دلێ قسه‌کاشه دیاربێ جه بار‌ه‌و زانای قسه و باس کریان. سیروان ماچۆ:هه‌راڵه  کێ  بێ؟

هه‌راڵه یچ ماچۆ:هه‌سروه‌م بێ ڤاچێ سه‌وای زانا کیانه و کاکه بارامی سه‌عاتوو 2مه‌یو شوونیش.

چنووره‌یچ ماچۆ:خۆ هه‌ڵای په‌یش گه‌رمێ نه‌بیێنه؛ هه‌فتێوه‌ش په‌نه نه‌شیه‌ن!دێدێ! تۆ نه‌واتت جارێو با دماوه وێما کیانمێشه‌و!

هه‌راڵه ماچۆ:به‌ڵی ڤاتم؛به‌ڵام هه‌سروه‌م ڤاچێ: ڕۆڵه !منیچ  بێ زانای تاقه‌تم نیا؛ دیار نه‌بۆ فره تاسه‌و جوانه‌مه‌رگی که‌روو. زانا بۆ که‌مته‌ر ملوو فێکر و ویرشه‌نه؛ ناسته‌نم فره دوور گنۆوه. مه‌گه‌ر چه‌نی وێم بۆ.

هه‌راڵه دیسان ته‌میاره و ڕ‌ه‌نگ و ڕومه‌تش سیاوی مڕمانێ .سیروان ماچۆ: ئه‌گه‌ر ئه‌دا و تاته‌م چیگه بێنێ نازێنێ ئه‌پیسه بۆ.به شکووم زووته‌ر به‌یاوه‌. چنووره ماچۆ: ئیسه ئینه شێخا زه‌نگشا دا و ڤاتتشا: دوێ ڕوێ ته‌ر مه‌یمێوه.

هه‌راڵه به ده‌نگیوی خه‌مین زاناش چڕی وماچۆ:زانا گیان! ماما وه‌نه‌وشێ زه‌نگش دا و ڤاچێ زانای کیاندێوه.

زانایچ فره ناره‌حه‌ت بی وماچۆ:به خودا مه‌لووه و من ئێگه‌مه  گه‌ره‌کا ئه‌داگیان حه‌ز که‌روو چیگه بوو؛زه‌نگ ده و ڤاچه زانا نمه‌یوه.

هه‌راڵه ماچوو زانایش که‌رد و ماچۆ:ماما وه‌نه‌وشێ بێ تاقه‌توو تۆنه.زانایچ ماچۆ:ماچۆ من کۆڕوو تۆنا؛با مامۆ نازار بلوو لاو ئه‌دایش منیچ ئینا لاو ئه‌دایمه و و د‌‌سش که‌رد به گره‌وای.

هه‌رسه‌و چه‌ماو هه‌راڵه‌ی سه‌روو گۆنایشه‌نه چێروو نوورو گوڵوپوو به‌رقه‌که‌ی ؛بڕقه؛ دێوه ڤاتش:زانا گیان! سه‌وای لوه په پاوه‌ی من ولالۆ سیروانت حه‌فتێوته‌ر مه‌یمێ په‌ی پاوه‌ی .خاس گیان! زانایچ  ماچۆ:ده ی فره خاسا. ئه‌داڵی گیان.

سیروان ماچۆ:هه‌راڵه! مه‌شیۆ زانا وێش چه‌نی زه‌مانه‌ی هۆرسه‌نگنۆ هه‌ڵای گولاله‌ن با که‌مێوته‌ر گه‌وره بۆ وێش گرد چێوێو مه‌فامۆ.

هه‌ڵای ڕۆشنایی فره نه‌دابێش به‌ر ته‌قه‌و به‌ره‌که‌یشا ئاما هه‌راڵه به‌ره‌که‌ش واز که‌رد؛ سه‌ربه‌رز کۆڕوو واڵه شه‌هلای و ڕه‌فێقوو زانای بێ وماچۆ:دێدێ! بازدێ با زانا به‌ی چه‌نیما فووتباڵ که رۆ. ڤاتم:سه‌ربه‎‌رز گیان! زانا فه‌قه‌ت ئارۆ ئینا مه‌ریوان؛مه یا شوونیش به‌راشه‌و په‌ی پاوه‌ی. سه‌ربه‎‌رز ناره‌حه‌ت بی ومنیچ ڤاتم:خاسا گیان! به‌ڵام مشیۆ زووته‌ر به‌یوه په‌ی یانه‌ی.

هه‌راڵه به زانای ماچۆ:ڕۆڵه گیان! هۆشت بۆ نه‌ڕه‌مێ په‌ی تۆپێ ماشینه‌کێ سورعه‌تشا فره‌ن ومشیۆ هاگاداربی.

زانایچ ماچۆ: خاس ئه‌داگیان!؛دڵنیا به.هۆشم هه‌ن.هه‌راڵه  یه‌ک و دوێ جارێ  ئی  په‌ی لاو زانای؛بزانوو چه‌نیی کێڵێ  که‌را و جارجاریویچ  چه‌مداروو زانا و ڕه‌فێقه‌کاش  بێ.

هه‌راڵه خریکوو گلێره‌و که‌رده‌ی جل و ئه‌سبابوو زانای بێ  تا چێوێوش نازوو جیا؛ده‌نگوو و قێژه‌و تایه‌وماشینی چڵاکیاره و بێ پاڵا لوا په ی سه‌روو جاده‌ی بزانۆ چێش بی!

کتووپه‌ر دوێ ژه‌نی هامسه‌یشا؛وه‌روو ئادێشا گێرت و ڤاتشا:هێچ نیا مه‌ته‌رسه که‌مێو  پاو زانای کێڕیان سه‌روو  ئه سفاڵته‌که‌یره؛با جارێو به‌راش په‌ی ده‌رمانگاو ده‌گای.هه‌راڵه هاوارێوش که‌رد وماچۆ:خۆداگیان!ئانا زانام دا ده‌سوو شمه؛چه‌نه‌م گه‌ره‌که‌نی!

ئاده ته‌قه‌لا که‌رێ ده‌سوو دوه ژه‌نه‌کا وێش ڤه‌ردوو به‌ڵام ناستشا و دیسان ماچۆ:تو خۆدا چی  دروێ  مده یدێ!؟با په‌ی ئاخرین جاری وینووش تۆخۆدا دێقم که‌رد با بۆوه‌ش که‌روو ئێتر مه‌وینووش ده‌سش که‌رد به ناڵه و گره‌وای ڤاچینی دلێ ده‌میشه‌نه  ئه‌یر و گڕه ،ڤارێ ؛ هاوارش خریک بێ گۆشوو فه‌ڵه‌کی که‌ڕ که‌روو.هامساکێش ڤاتشا: تۆخۆدا! هه‌راڵه‌‌ی گێردێ با به‌رمێش په‌ی ده‌رمانگای!

ده‌نگوو ژه‌نێوێ ئاما ڤاچێ:زانا لوا تۆپه‌کێ بارۆوه ؛پێکانه‌که به سورعه‌ت ئاما و جه‌سه‌و زانای که‌وت دلێ جاده‌که‌ی.ڕانه‌نده‌و پێکانیچ نه‌تاوێ قسێ که‌رۆ به‌ڵام حه‌ر ڤاچێ:ئه‌ی برا ڕۆ  زانا کۆره‌که‌و شاهۆیم کۆشت  ئه‌ی خودا چێش که‌روو! به‌ڵێ قسمه‌ت ئه‌پاسه بێ ڕانه‌نده‌که شاهۆی ئه‌ژناسێ و ڕه‌فێقی گیانیش بێ. جه‌سه‌و زانای لوا په‌ی پزشکی قانوونی مه‌ریوانی وهه‌راڵه بێ هۆشه بییه جارو بارێو ئێوه هۆشه‌ره  و ڤاچێ:خۆدا ئێترمن چی مازی.ڤه‌رگه‌و خه‌فه‌تێوته‌ر مه‌گیروو.

لالۆسیروان تازه زانابێش و ئادیچ فره ناراحه‌ت بێ و شیوه‌ن و هاوارش په‌ی واڵه‌زاکه‌یش  گرد که‌سیوش دڵوه‌ر که‌رد:زانا گیان!به خودا هه‌تا مه‌نه‌نا وێرت که‌روو و فه‌رامووشت مه‌که‌روو  ئاوه‌دانی یانه‌یما بینی و یه‌رێ ڕوین جه یانه‌و ئێمه‌نه شادی و زه‌ماوه‌نده‌نه؛ ده‌ی خوداگیان زانات په‌ی چیش به‌رده و با ئه‌داش … دیسان گره‌وا. چن سه‌عاتێش په‌نه شی قه‌وم وئاشنا و که‌س و کارجه پاوه و شار و ده‌گایاته‌ری بڕشا دا وه رۆ.ئه‌سکه‌نده‌رمامۆ زانای ماچۆ:ڤاتم ئه‌دا با زانا ئی مانگێ مه‌ریوان بۆ، با لاو ئه‌دایش بۆ .ئێنه‌یچ قسمه‌ت وبرا و برازاکه‌یم.نه تاوێ ڕیک وپێک قسێ که‌رۆ. کۆسار کۆڕۆ مه‌تیه‌و شاهۆی ماچۆ: کاکه بارام!ئه‌چی ڕوانه لوانی په‌ی لایش په‌نه‌م ماچۆ:کاکه کۆسار!مه‌لی په‌ی مه‌ریوانی منیچ به‌ره بێ تاقه‌توو ئه‌دایمه‌نا تۆ ئه‌دات هه‌نه!؟منیچ ڤاچێنێ:ده‌ی خاس به‌رووت هه‌ڵای نه‌لانا. دیسان ڤاچێ: با وێم گه‌وره بوو وێم زه‌نگ مده‌و په‌ی کاکه بارامی با به‌رۆم په‌ی لاو ئه‌دایم.

جه‌سه‌و بێ ڕوحوو زانای چه‌رمه‌ڵه‌ی جاده‌و ته‌ته‌ی لواوه په‌ی پاوه‌ی قه‌تاره‌و ماشین و شلووقی خه ڵکی بێ وێنه بێ.فره که‌سێ ڤاچێنێ: ئینه بێ سابقه بیه‌ن ئێننه جه په‌رسێوه ‌نه‌بێنێ.

ده‌مه‌و وێره‌گا بێ  قه‌برسانوو مه‌ڵا مه‌قسوودی  یۆته‌ر نه‌دارێ گردکه‌س ناراحه‌ت بێ و ناڵه‌ و شیو‌ه‌ن و گره‌وه چه‌نی ده‌نگوو خه‌ڵکه‌که‌ی تێکه‌ڵ بیه‌بێ. سه‌روو زیارته‌که‌و شاهۆی یاگێوه‌چ ڕاو ئه سپه‌رده‌که‌رده‌ی زانایچ بێ ئینه‌یچ  قسمه‌توو کۆڕو تاته‌که‌ی. ڤاران ده سش په‌نه که‌رد و هه‌راڵه‌یچ  به ده‌نگیوی به‌رز ڤاچێ :ڕۆڵه گیان! ئینا تاته‌ت حه‌ر ڤاچینێ چی تاته‌م نیا!زاناگیان مزانی ڤاران ڤارۆ باشێعره‌کێت په‌یت وه‌نوه:

ڤاران ڤارۆ په‌لێ په‌لێ                                زه‌ماوه‌ندوو که‌رگه شه‌لێ

هه‌راڵه چن  جارێ بێهۆشه گنێ و په‌رسه‌که‌ره‌کێ فره‌ته‌ر خه‌فه‌ت و ورکه‌و و به‌دبه‌ختی هه‌راڵه‌یشا بێ.

 

 1. ناشناس

  ده سو وه ش بو و قه له مت ره نگین بو

 2. صالحی

  داستان از جملات اصیل اورامی وبا مهارت نگارشی نوشتە شدەاست

 3. وەرەشێڵە

  کاک هومایون دەسو وەش بونە داستانیوەفرە وەشە بلام دڵگیرە بی

 4. ئه مین

  سلام
  ده س وه شیت که رو کاک هومایونی به ریز و ئآزیز

 5. سیدتحسین سجادی

  ممنون جه زحمته کاتا

 6. پاوه ای

  کوره سلام په ی تو کاک هومایون…سلام په ی زریباری سلام په ی مه ریوانی ..چه مه راو کارونویسته ی فره ته رینیم جه جنابیت… سپاس گه وره

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |