یک نظر

  1. 1

    مظفر اخگر پاوه

    ده س وچه مه ت وه ش کاک عیزه تی آزیزم

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.