به گزارش خبرنگار سلام پاوه:علی محمد میری مدیر مسئول خبرنامه با بیان اینکه این خبرنامه با هدف اطلاع رسانی و شفاف سازی فعالیتهای شهرداری پاوه منتشر شده است گفت : این شهرداری در راستای اطلاع رسانی صادقانه و فراهم کردن زمینه نظارت همگانی جهت افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری اقدام به انتشار یانه نموده است.

گفتنی است دومین شماره از  این خبرنامه با شعار اهل مطالعه باشیم ، دانش و آگاهی های خود را افزایش دهیم و در مکالمات روزمزه با دلیل و منطق سخن بگوییم در چهار صفحه رنگی طراحی و تنظیم گردیده است که نسخه دانلود شده آن جهت استحضار همشهریان عزیز تقدیم می گردد.